Po dwóch latach ulgi stawki podatków lokalnych idą w górę

Pieniądze

Kolibski o kaskadowości podatku przychodowegoTVN24 BiS
wideo 2/4

W 2018 roku, po dwóch latach obniżek związanych z deflacją, wzrosną maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Ma to związek z inflacją. Podwyżka wyniesie średnio 1,9 procent.

Minister finansów przekazał do publikacji w Monitorze Polskim projekt obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r. w stosunku do tego samego okresu 2016 r. Wskaźnik w tym roku wyniósł 101,9. Oznacza to, że nastąpił realny wzrost cen o 1,9 proc. W poprzednich latach, w związku ze spadkiem cen (deflacją), notowane były obniżki wskaźnika. Wyniosły one 0,9 proc. w 2016 i 1,2 proc. w 2015 r.

Stawki podatku

O szacowanych maksymalnych stawkach podatków i opłat uprzedzaliśmy już wcześniej.

Zgodnie z obwieszczeniem w 2018 r. maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie do 0,76 zł od 1 m kw. powierzchni, czyli zaledwie o jeden grosz. Z kolei górna, dopuszczalna stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie w przyszłym roku 23,10 zł od 1 m kw. powierzchni, a więc o 44 gr więcej niż obecnie. Bardziej zauważalne są wzrosty stawek maksymalnych w przypadku podatków od środków transportowych. Przykładowo, stawka podatku za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wzrośnie do 819,59 zł, czyli o 15,29 zł. W przypadku ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton górna stawka podatku wyniesie w przyszłym roku 3130,90 zł, a więc o 58,38 zł więcej. Decyzje o ewentualnych zmianach wysokości stawek podatków i opłat lokalnych podejmują rady gmin. Mogą one zdecydować się na uwzględnienie nowych maksymalnych stawek podatkowych lub pozostawić dotychczas obowiązujące.

Autor: ps/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fakty w Południe