Wiadomo, ile wyniesie kwota wolna od podatku w przyszłym roku. Jest projekt

Pieniądze

ShutterstockZwolniony z opodatkowania jest roczny dochód w wysokości 3091 zł

W przyszłym roku nie będzie wyższej kwoty wolnej od podatku. Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy (PiS) zachowujący dotychczasowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku w 2017 r. Ma ona pozostać na poziomie 3091 zł, czyli tyle ile wynosi od 2009 roku. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku zapowiadane jest od 1 stycznia 2018 r.

Autorzy projektu wskazali w uzasadnieniu, że "z uwagi na zapowiedziane przez Panią Premier w expose podwyższenie kwoty wolnej do 8 tys. zł i trwające prace nad reformą systemu podatkowego w zakresie jednolitego podatku, w ramach której planowana jest realizacja tej zapowiedzi i której wejście w życie planuje się od 1 stycznia 2018 r., zasadne jest zachowanie dotychczasowych zasad opodatkowania również w roku 2017".

Kwota wolna niekonstytucyjna

W październiku ub.r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o PIT wskazujący wysokość kwoty wolnej od podatku, "w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej". TK w sentencji wskazał ponadto, że przepis w zakresie wskazanym w orzeczeniu traci moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, utrata mocy obowiązującej dotychczasowych przepisów mogłaby w konsekwencji spowodować, że podatnicy zostaliby pozbawieni prawa do pomniejszenia podatku o kwotę wolną w wysokości gwarantowanej przez obecnie obowiązujące przepisy. "W celu zapewnienia podatnikom konstytucyjnej zasady pewności prawa, a w szczególności zagwarantowania prawa do uwzględnienia kwoty wolnej od podatku w obecnie obowiązującej wysokości, zachodzi pilna potrzeba podjęcia inicjatywy ustawodawczej określającej zasady obliczania podatku dochodowego w roku 2016" - zaznaczono. Zwolniony z opodatkowania jest roczny dochód w wysokości 3091 zł.

Inne zmiany

Projektowana nowela zakłada też zmiany zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych. Jak wyjaśniono, polskie fundusze inwestycyjne (fundusze inwestycyjne otwarte - FIO; specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte - SFIO) zostałyby objęte zwolnieniem przedmiotowym, zamiast zwolnienia podmiotowego obejmującego m.in. dochody (przychody) z odsetek, dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Analogicznym zwolnieniem przedmiotowym objęte miałby też zostać zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania z państw członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, spełniających cechy pozwalające uznać je za podmioty równoważne do FIO i SFIO. Nowymi przepisami miałby zostać również objęte fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Projekt zakłada m.in., że fundusze zwolnione przedmiotowo z opodatkowania nie będą zobowiązane do składania zeznania podatkowego, jeżeli w roku podatkowym osiągnęły dochody (przychody) jedynie w zakresie, w jakim korzystają z tego zwolnienia.

Zobacz. Morawiecki: na jednolitym podatku zyskają głównie małe przedsiębiorstwa

Morawiecki: na jednolitym podatku zyskają głównie małe przedsiębiorstwa

Autor: tol/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock