KSF: Banki uniosą nowe obciążenia. Ale "powinny być konstruowane rozważnie"

Shutterstockfdd1d20a-697f-4cf1-8850-65da03f203a3

Inicjatywy regulacyjne dot. nowych obciążeń dla instytucji finansowych, zwłaszcza banków, nie powinny wpływać negatywnie na stabilność systemu finansowego i ograniczać zdolności banków do kredytowania gospodarki - uznał Komitet Stabilności Finansowej.

W środę odbyło się pierwsze posiedzenie KSF po zmianie władzy w Polsce. W posiedzeniu wzięli udział: prezes NBP Marek Belka, minister finansów Paweł Szałamacha, przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak oraz prezes BFG Jerzy Pruski. Podczas posiedzenia, jak głosi komunikat KSF, "omówiono ryzyko dla systemu finansowego, związane między innymi z funkcjonowaniem instytucji finansowych w środowisku niskich stóp procentowych, kosztami restrukturyzacji i upadłości instytucji kredytowych oraz tzw. podatkiem bankowym". "Komitet uznaje, że inicjatywy regulacyjne dotyczące nowych obciążeń dla instytucji finansowych, zwłaszcza banków, powinny być konstruowane rozważnie, tak, aby nie wpływały negatywnie na stabilność systemu finansowego i nie ograniczały zdolności banków do kredytowania gospodarki" - czytamy w komunikacie.

Rozważne ustawy

KSF, jak informuje komunikat, podjął też decyzję o skierowaniu do Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Komisji Europejskiej powiadomień m.in. dotyczących wyłączenia spod obowiązku utrzymywania bufora zabezpieczającego oraz bufora antycyklicznego firm inwestycyjnych, które są mikroprzedsiębiorstwami oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Komitet Stabilności Finansowej tworzą minister finansów, prezes NBP, szef Komisji Nadzoru Finansowego i prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jego zadaniem jest zapewnienie współpracy różnych organów państwa w celu utrzymywania stabilności systemu finansowego. Zgodnie z projektem ustawy o tzw. podatku bankowym, autorstwa PiS, stawka podatku w przypadku banków ma wynosić 0,0325 proc. podstawy opodatkowania w skali miesiąca, czyli 0,39 w skali roku. W przypadku firm ubezpieczeniowych pierwotnie miała to być stawka 0,05 proc. miesięcznie, więc 0,6 proc. w skali roku. Jednak sejmowa komisja finansów, która we wtorek pozytywnie zaopiniowała projekt, zaakceptowała poprawki posłów PiS, zrównujące stawkę podatku dla banków i ubezpieczycieli oraz obejmujące podatkiem także firmy pożyczkowe. W myśl projektu opodatkowane miałyby być aktywa, a więc także np. obligacje skarbowe. Podatek bankowy miałby obowiązywać już od lutego 2016 roku. Głosowanie nad projektem być może jeszcze na ostatnim posiedzeniu Sejmu w tym roku.

Autor: km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości