TVN24 Biznes | Pieniądze

Zmiany w kredytach. Nowa stawka referencyjna może zastąpić WIBOR, jest też wariant rezerwowy

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Adam Glapiński o majowej podwyżce stóp procentowych (wypowiedź z 6 maja 2022)
Adam Glapiński o majowej podwyżce stóp procentowych (wypowiedź z 6 maja 2022)TVN24
wideo 2/8
TVN24Adam Glapiński o majowej podwyżce stóp procentowych

Stawka referencyjna POLONIA może zastąpić wskaźnik WIBOR w umowach kredytów hipotecznych w złotych. Tak wynika z rządowego projektu ustawy. To wariant rezerwowy - zwrócił uwagę w środę przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski. Jak dodał, scenariusz bazowy to stworzenie wskaźnika przez GPW Benchmark, który może zacząć być publikowany "w stosunkowo krótkim czasie". Od wskaźnika WIBOR zależy oprocentowanie kredytów, a tym samym wysokość miesięcznych rat.

We wtorek do konsultacji trafił projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. W przepisach zaproponowano narzędzia wsparcia dla kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne w złotych. Projekt m.in. przewiduje, że zostanie wprowadzony nowy wskaźnik oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u.

Ministerstwo Finansów zapowiada, że przejście z obecnego wskaźnika WIBOR na nowy wskaźnik będzie oznaczać spadek wysokości rat. Z rządowych szacunków wynika, że dzięki temu posiadacze kredytów hipotecznych w złotych zaoszczędzą łącznie około 1 mld zł rocznie od 2023 roku.

Nowa stawka zamiast WIBOR-u

WIBOR wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytów. Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny), co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M (sześciomiesięczny) oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy. Powyższe stawki zawierają w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp, które mogą się pojawić w tym okresie.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podczas majowego posiedzenia zdecydowała o podwyżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Stopa referencyjna wzrosła do 5,25 proc., to najwyższy poziom od listopada 2008 roku. Tymczasem WIBOR 3M wynosi obecnie 6,36 proc., a WIBOR 6M - 6,62 proc.

Nowa stawka ma zastąpić WIBOR w 2023 roku. Jak wskazali autorzy projektu, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, określi korektę spreadu oraz metodę jej ustalania, odpowiednie istotne zmiany dostosowawcze oraz datę albo daty rozpoczęcia stosowania danego zamiennika lub zamienników, biorąc pod uwagę stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w tym zakresie.

Stawka POLONIA wariantem rezerwowym

Nowy wskaźnik ma zostać opracowany w najbliższych miesiącach. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski powiedział w środę podczas kongresu Impact'22, że scenariusz bazowy to stworzenie wskaźnika przez GPW Benchmark, który może zacząć być publikowany "w stosunkowo krótkim czasie".

Przewodniczący wskazał, że obecnie wskaźnik oparty o stawki overnight będzie niższy niż WIBOR, ale w przyszłości będzie o tym decydował rynek. - To nie rozwiązuje problemu zmienności stóp procentowych. Ten problem można by rozwiązać poprzez upowszechnienie kredytów opartych o stałą stopę - ocenił.

Jednocześnie w projekcie ustawy zawarto rozwiązanie na wypadek niemożności wyznaczenia zamiennika za wskaźnik referencyjny WIBOR. "W przypadku gdy nie zostanie wyznaczony zamiennik za WIBOR z mocy ustawy zamiennikiem będzie stawka procentowa obliczona w wyniku procesu ustalenia (fixingu) Stawki Referencyjnej POLONIA organizowanego przez Narodowy Bank Polski" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Jak czytamy na stronie NBP, stawka Referencyjna POLONIA wyznaczana jest jako średnia (ważona wolumenem poszczególnych transakcji) oprocentowania niezabezpieczonych depozytów międzybankowych zawartych na termin O/N w danym dniu roboczym do godziny 16.30.

Stawka referencyjna POLONIA wynosi obecnie 4,87 proc.

- Zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką POLONIA nie jest wariantem bazowym, to jest tak zwany backstop, gdyby nie doszło do wypracowania wskaźnika overnight przez GPW Benchmark. My jesteśmy w kontakcie z GPW Benchmark i z bankami w tej sprawie i zakładamy, że ten wskaźnik O/N zostanie wypracowany i zostanie rozpoczęta jego publikacja w takim terminie, z takim wyprzedzeniem, że będzie możliwe przejście na jego stosowanie od 1 stycznia (2023 roku - red.) - powiedział Jastrzębski.

- Wariantem bazowym jest ten nowy wskaźnik opracowywany przez administratora zgodnie z regulacjami BMR i pod nadzorem KNF. POLONIA jest wariantem rezerwowym, na wypadek gdyby to się nie powiodło, ale zakładamy, że to się powiedzie - dodał.

Regulacje dotyczące wskaźników

GPW Benchmark jest administratorem wskaźników referencyjnych dotyczących rynku kapitałowego od końca listopada 2019 roku, kiedy to na podstawie decyzji KNF, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dokonał wpisu GPW Benchmark do rejestru administratorów wskaźników referencyjnych. 

Po kryzysie finansowym z lat 2008-2009 Komisja Europejska zaczęła prace nad nowym standardem wyliczania i stosowania wskaźników referencyjnych, które zaowocowały rozporządzeniem BMR, przyjętym 8 czerwca 2016 r.

Przepisy BMR stanowią, że opracowywanie wskaźników referencyjnych ma odbywać się na podstawie metody, która będzie przejrzysta i odporna na manipulacje. W tym celu BMR wymaga, aby wskaźniki referencyjne były wyznaczane z uwzględnieniem rzeczywistych transakcji przeprowadzanych na danym rynku oraz w sposób maksymalnie dokładny i wiarygodny mierzyły realia ekonomiczne.

Zaślepka materiału TVN24GO
Mieszkanie prawem czy towarem? Gorąca dyskusja w programie #BezKitu
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości