Pieniądze

Prognozy dla polskiej gospodarki są korzystne. Ale mamy za mało inwestycji

Pieniądze

tvn24Eksperci podkreślają, że Polska potrzebuje inwestycji

Choć prognozy dla polskiej gospodarki są generalnie korzystne, a koniunktura na świecie jest coraz lepsza, niepokojący może być spadek inwestycji i ewentualny nadmierny wzrost inflacji - mówili eksperci w dziedzinie ekonomii podczas piątkowego spotkania w Szczyrku.

Debata „Sytuacja i perspektywy gospodarki Polski” zainaugurowała trzydniowe 44. sympozjum naukowe z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”. Dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP i b. członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Andrzej Sławiński mówił, że mamy obecnie do czynienia z poprawą koniunktury na świecie. To, na ile będzie ona silna, będzie zależało od inwestycji i wydajności.

- Na razie się to nie dzieje - zaznaczył Sławiński.

Inwestycje publiczne

Także główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu dr Janusz Jankowiak uważa, że otoczenie makroekonomiczne Polski jest generalnie korzystne. Zwrócił uwagę, że polska gospodarka w dużym stopniu uzależniona jest od absorpcji środków unijnych.

- W zasadzie bez wzrostu inwestycji publicznych, które są związane z absorpcją środków unijnych, trudno byłoby liczyć na odwrócenie trendu spadku dynamiki PKB w drugim półroczu tego roku - powiedział, apelując do rządu o aktywność w tej dziedzinie. W ocenie ekspertów do najbardziej niepokojących zjawisk w polskiej gospodarce należy ujemna dynamika inwestycji przedsiębiorstw. Według Jankowiaka regres w tym zakresie jest związany także z ogólnym klimatem inwestycyjnym, generującym wiele niepewności. Przedsiębiorcy zamiast inwestować, stawiają na zatrudnienie; łatwiej jest zatrudnić pracownika i w razie recesji go zwolnić, niż inwestować miliony – mówił analityk.

Konsekwencje zmiany władzy

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, powołując się na opinie analityków międzynarodowych, mówił, że jednym z czynników spowolnienia jest zmiana władzy - temu zawsze towarzyszy zawahanie w gospodarce.

- Wydaje się, że my mieliśmy z takim przypadkiem do czynienia - po tym, jak ostania koalicja rządziła osiem lat, w tej chwili przychodzi nowa władza i każdy się zastanawia, jak ta nowa władza będzie się zachowywać - powiedział i wyraził przekonanie, że mimo to polska gospodarka ma się dobrze. Kwieciński dodał, że spowolnienie jest też związane z przejściem z jednej do drugiej unijnej perspektywy finansowej. Inwestycje współfinansowane z UE odpowiadają za połowę inwestycji publicznych w naszym kraju, fundusze unijne w najlepszych latach dodają w krajach naszego regionu ok. 1,5 punktu procentowego do wzrostu gospodarczego – mówił.

Kluczowe inwestycje prywatne

Wiceminister powiedział, że kluczowe są inwestycje prywatne, szczególnie dobre jakościowo, związane z nowymi technologiami. Chodzi o to, by tworzyć wyższą wartość dodaną – podkreślił. W ocenie b. członka RPP, Andrzej Rzońcy z SGH, przed polską gospodarką rysują się jednak poważne niebezpieczeństwa. Nie zniknęły ryzyka wstrząsów zewnętrznych, wciąż istnieje groźba kryzysów w gospodarkach wschodzących, które mogą uderzyć w instytucje finansowe krajów wysokorozwiniętych – mówił. - Mamy wiele zagrożeń, a my na te zagrożenia się nie przygotowujemy. Polityka gospodarcza jest prowadzona tak, jakby zawsze miały być dobre czasy. Zamiast wzmacniać odporność polskiej gospodarki, ta odporność jest osłabiana - powiedział Rzońca. Takie decyzje, jak m.in. program 500 plus, bez powiązania go z pracą członków rodziny, obniżenie wieku emerytalnego i skokowe podwyższenie płacy minimalnej Rzońca określił jako „antyreformy”. Przestrzegł też, że wkrótce będzie problem z dostępnością rąk do pracy – na skutek m.in. obniżenia wieku emerytalnego.

Inflacja i deflacja

Jak podkreślił prowadzący debatę prof. Jerzy Hausner, kluczową kwestią jest to, czy obserwowane spowolnienie jest trwałe czy też przejściowe, a także to, że polska gospodarka po okresie deflacji wchodzi bardzo szybko w fazę inflacji.

B. minister finansów dr Mirosław Gronicki zwrócił uwagę, że przyspieszenie inflacji jest wyjątkowo szybkie i już w styczniu przekroczy ona 1,5 proc. Przypomniał, że według prognoz resortu finansów i NBP inflacja w całym roku miała wynieść 1,3 proc.

- Jest - nawet nie całkiem – ale bardzo prawdopodobne, że dolną granicę przedziału inflacyjnego osiągniemy w tym miesiącu (...) Wszystko wskazuje na to, że te procesy inflacyjne będą się raczej pogłębiać - powiedział. Odnosząc się do tego, wiceminister Kwieciński przypomniał, że jeszcze niedawno politycy i ekonomiści martwili się deflacją i wyraził przekonanie, że nie ma powodu, by teraz robić problem z inflacji. Przekonywał, że inflacja na niskim poziomie jest korzystna dla gospodarki i obywateli, trzeba ją tylko utrzymać w ryzach.

Nie zgodził się z tym Rzońca, który ocenił, że deflacja dobrze służyła polskiej gospodarce, podnosiła siłę nabywczą gospodarstw domowych. Jeżeli teraz ta sytuacja się odwraca, będzie to miało szkodliwy wpływ na gospodarstwa i konsumpcję, która była motorem napędowym wzrostu w sytuacji spadku inwestycji – przekonywał.

Cykliczne sympozja

Sympozja naukowe z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” to wydarzenia, które łączą świat nauki, biznesu i polityki. Uczestnicy spotykają się dwukrotnie w ciągu roku, by rozmawiać na tematy związane z gospodarką, administracją i społeczeństwem. Organizatorami Sympozjum są: Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej oraz Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej.

Zobacz: Chińska gospodarka rozczarowała. Najgorsze dane od 26 lat (Film z 20.01.2017)

Autor: azb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24