1000 plus w urzędach. Nagrody w ZUS, NIK i NFZ

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Adam Abramowicz o rozszerzeniu pomocy dla firmTVN24
wideo 2/7
TVN24Adam Abramowicz o rozszerzeniu pomocy dla firm

W ubiegłym roku nagrody wypłacono nie tylko urzędnikom w ministerstwach. Dodatkowe pieniądze dostali także pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Najwyższej Izbie Kontroli. Łącznie chodzi o kwotę przekraczającą 25 milionów złotych.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej poinformował, że w ubiegłym roku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych były wypłacane zarówno nagrody kwartalne, jak i indywidualne. "Średnia kwota nagrody indywidualnej wyniosła 1054 zł. Natomiast nagrody kwartalne średnio miesięcznie wynosiły: średnia – 742 zł" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Przedstawiciel MRiPS nie podał, jaka była łączna kwota nagród. Jednocześnie zwrócił jednak uwagę, że ZUS był jedną z głównych instytucji realizujących pakiety pomocowe.

"Należy podkreślić, że ZUS w 2020 r. był jedną z głównych instytucji publicznych odpowiedzialnych za realizację rozwiązań przewidzianych w ramach Tarcz Antykryzysowych. W okresie pandemii realizując nowe zadania, ZUS przyjął łącznie 6,5 mln wniosków o różnego typu świadczenia, udzielając wsparcia obywatelom i przedsiębiorcom na kwotę ponad 32 mld zł" - wskazał Stanisław Szwed.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Nagrody w NFZ i NIK

Ponadto nagrody wypłacono w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podał, że na ten cel przeznaczono łącznie ponad 2,1 mln zł. "Pracownikom Narodowego Funduszu Zdrowia wypłacono w 2020 r. nagrody pieniężne w łącznej kwocie 2 142 260,33 zł" - poinformował. Przeciętna wysokość nagrody wyniosła 1123,96 zł.

Jak dodał, "w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021 nie zaplanowano środków pieniężnych na nagrody uznaniowe".

Jak ustalił z kolei "Fakt", nagrody w łącznej kwocie 23 mln zł wypłacono w ubiegłym roku także w Najwyższej Izbie Kontroli. Zaznaczono, że to o 2 mln zł więcej niż 2019 roku.

"Każdy z 1566 pracowników NIK co miesiąc otrzymywał, oprócz pensji, dodatkowo 1224 zł nagrody. Jeszcze więcej wypłacano wiceprezesowi NIK – średnio 3700 zł miesięcznie. Sam szef NIK nagrody nie otrzymał" - czytamy.

Wydział prasowy NIK w odpowiedzi przesłanej "Faktowi" wyjaśnił, że "wypłatę nagród reguluje ustawa oraz porozumienie w sprawie podziału środków funduszu wynagrodzeń na rok 2020 zawarte 30 kwietnia 2020 r. pomiędzy prezesem NIK a Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Najwyższej Izby Kontroli".

Wcześniej informowaliśmy, że z odpowiedzi niektórych ministerstw na interpelacje poselskie wynika, że w 2020 roku wypłaciły one swoim pracownikom łącznie około 20 mln zł nagród. Najwyższa kwota dotyczyła resortu rozwoju, pracy i technologii - blisko 12 mln zł. Nagrody wypłacono także pracownikom Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock