"Pilna potrzeba". Rząd zapowiada cztery formy wsparcia dla firm

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Gospodarka. Rzecznik MŚP o sytuacji firm
Gospodarka. Rzecznik MŚP o sytuacji firmTVN24
wideo 2/6
TVN24Gospodarka. Rzecznik MŚP o sytuacji firm

Wypłata świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, wypłata postojowego, zwolnienie ze składek oraz dotacje na pokrycie bieżących kosztów - to cztery formy wsparcia dla przedsiębiorców, które planuje uruchomić rząd. "Celem projektu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa" - czytamy. 

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Informacje w sprawie założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 zamieszczono na rządowych stronach. Odpowiedzialnym za nowy pakiet osłonowy jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

"Istnieje pilna potrzeba udzielenia dalszego wsparcia dla form działalności gospodarczej, najbardziej dotkniętych obostrzeniami nakładanymi w związku z COVID-19. Konieczne stało się opracowanie kolejnego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających w najbardziej dotkniętych branżach, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności" - wyjaśniono.

"Ograniczenie funkcjonowania przedsiębiorstw może przełożyć się na istotny spadek przychodów i utratę płynności finansowej, a w konsekwencji zagrozić dalszemu ich funkcjonowaniu, w tym ryzyko likwidacji miejsc pracy" - dodano. Zwrócono także uwagę, że "kryzys w niektórych branżach oraz jego skutki ekonomiczne mają dużo większy zasięg od wstępnie szacowanego".

Wsparciem mają być objęte podmioty, których przeważająca działalność gospodarcza jest zaliczana do jednego (lub więcej) kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności wymienionych w rozporządzeniu. Na razie nie podano listy kodów PKD.

Cztery formy wsparcia

Rozporządzenie ma umożliwić skorzystanie z czterech form wsparcia:

1. Wypłata świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

Warunkiem ma być spadek przychodu, w następstwie wystąpienia COVID-19, o co najmniej o 40 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. "Dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i będzie przysługiwało przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku" - czytamy.

2. Wypłata świadczenia postojowego.

Zgodnie z założeniami warunkiem będzie spadek przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 procent w stosunku do okresu porównawczego. Świadczenie ma być udzielane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

3. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wyjaśniono, starosta będzie mógł na podstawie umowy, udzielić dotacji ze środków Funduszu Pracy jednorazowo mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, których przychód był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dotacje mają być finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

4. Zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. lub tylko styczeń 2021 r.;

Przedsiębiorca będzie musiał spełnić dwa warunki, by móc skorzystać ze zwolnienia ze składek. "Jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 31 października 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym" - czytamy.

Rozporządzenie w tej sprawie ma być przyjęte w pierwszym kwartale 2021 roku.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości