TVN24 Biznes | Pieniądze

Dodatkowy zasiłek wydłużony. Minister wyjaśnia

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
kris
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Żłobki i przedszkola znów otwarte
Żłobki i przedszkola znów otwarteTVN24
wideo 2/5
TVN24Żłobki i przedszkola znów otwarte

Do 9 maja został wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeśli na przykład żłobek zostanie zamknięty albo nie będzie mógł zapewnić opieki naszemu dziecku, zasiłek będzie przysługiwał - stwierdziła cytowana w komunikacie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Świadczenie ma być dostępne na dotychczas obowiązujących zasadach.

Jak czytamy na stronie resortu rodziny i polityki społecznej, Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, czyli do 9 maja. - Tak jak do tej pory, dodatkowy zasiłek przysługuje w sytuacji zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania otwartych placówek zapewniających opiekę, a także w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu zamknięcia lub czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19 - wyjaśniła minister Marlena Maląg.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

To oznacza, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje wówczas, gdy placówki są nadal zamknięte ze względu na COVID-19 oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła działalność stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo że jest otwarta, zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy czy oddziału. Zasiłek przysługuje więc w sytuacji, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 8, ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przysługuje także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy.

OŚWIADCZENIE

Rodzic-przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Należy wybrać wniosek ZAS-58 z listy dostępnych dokumentów.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Autor:kris

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości