Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma obowiązywać przez kolejne dwa tygodnie

Autor:
mb
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Niedzielski: obowiązujące obostrzenia przedłużamy do 18 kwietnia
Niedzielski: obowiązujące obostrzenia przedłużamy do 18 kwietniaTVN24
wideo 2/6
TVN24Niedzielski: obowiązujące obostrzenia przedłużamy do 18 kwietnia

Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostanie wydłużona o kolejne dwa tygodnie - do 25 kwietnia - tak wynika z informacji zamieszczonych na rządowych stronach. Odpowiedzialnym za przygotowanie projektu rozporządzenia w tej sprawie jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Projekt nie został jeszcze opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Na razie informacje w tej sprawie zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogą z niego korzystać do 11 kwietnia. Teraz kolejny raz wypłata zasiłków ma być przedłużona. "W projekcie rozporządzenia proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 14 dni, od 12 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r" - napisano.

Jak wskazano, dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał także osobom uprawnionym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy.

OŚWIADCZENIE

Rodzic-przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Należy wybrać wniosek ZAS-58 z listy dostępnych dokumentów.

Zasiłek przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. 

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości