Kwarantanna a umowa zlecenie. Czy przysługuje zasiłek chorobowy?

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
26 września: 1584 nowe przypadki zakażenia koronawirusem; łącznie: 85 980TVN24
wideo 2/5
TVN2426 września: 1584 nowe przypadki zakażenia koronawirusem; łącznie: 85 980

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenie mogą liczyć na zasiłek chorobowy za czas kwarantanny. Warunkiem jest jednak, że zleceniobiorca jest objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę, że od początku epidemii kwarantanną objęto 143 442 osoby. Wśród nich są osoby kierowane na kwarantannę domową, ponieważ miały styczność z osobami, u których wykryto koronawirusa. Ponadto obowiązkowa kwarantanna czeka osoby, które przekroczyły granicę RP, stanowiącą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej.

Od września kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni.

Dobrą informacją jest jednak, że za okres kwarantanny przysługują świadczenia z tytułu choroby - wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę lub zasiłek chorobowy.

Na świadczenie mogą liczyć m.in. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenie i które są objęte ubezpieczeniem chorobowym. W przypadku nieopłacania składek na ubezpieczenie chorobowe świadczenie nie przysługuje.

Należy pamiętać, że zleceniobiorca prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Do tego okresu zaliczają się poprzednie okresy ubezpieczeniowe, pod warunkiem, że przerwa między nimi nie wynosiła więcej niż 30 dni.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Zasiłek chorobowy za czas kwarantanny

Osoby kierowane na kwarantannę przez sanepid, aby otrzymać zasiłek chorobowy, przekazują decyzję inspektora do swojego płatnika składek, np. zleceniodawcy.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek - w ciągu maksymalnie 7 dni - musi dostarczyć decyzję wydaną ubezpieczonemu do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie decyzji inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby, które są na kwarantannie ze względu na przekroczenie granicy, muszą złożyć oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie należy złożyć do swojego płatnika składek w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

OŚWIADCZENIE O ODBYWANIU OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY PO PRZEKROCZENIU GRANICY

Co ważne, jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe.

Należy również pamiętać, że płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock