Nowa Ordynacja podatkowa nie tak szybko. "Kilka miesięcy na konsultacje wewnątrzresortowe"

Pieniądze

Morawiecki o dochodach z VATTVN24 BiS
wideo 2/5

Konsultacje wewnątrzresortowe dotyczące projektu nowej Ordynacji podatkowej potrwają kilka miesięcy - poinformowało w czwartek biuro prasowe Ministerstwa Finansów. W konsultacjach będzie uczestniczyć Komisja Kodyfikacyjna, która przygotowała przepisy.

Resort podał, że przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego prof. Leonard Etel przekazał w październiku br. wiceministrowi finansów Pawłowi Gruzie projekt Ordynacji podatkowej z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Ponadto, do resortu trafił projekt ustawy wprowadzającej ustawę Ordynacja podatkowa z uzasadnieniem, a także projekty aktów wykonawczych o podstawowym znaczeniu dla proponowanych regulacji.

Uwagi do projektu

"Projekty aktów normatywnych, w pierwszej kolejności zostaną poddane uzgodnieniom wewnątrzresortowym - w ramach służb administracji podatkowej oraz na poziomie centralnym w Krajowej Administracji Skarbowej i w Ministerstwie Finansów" - napisano. Uzgodnienia zewnętrzne i konsultacje publiczne będą mogły nastąpić - zgodnie z regulaminem pracy Rady Ministrów - po zakończeniu konsultacji wewnątrzresortowych. "Ze względu na wagę treści zawartej w projektach aktów normatywnych, a w szczególności na proponowane nowe rozwiązania w ogólnych przepisach prawa podatkowego, konsultacje wewnątrzresortowe będą musiały potrwać kilka miesięcy. Komisja będzie uczestniczyła w każdym etapie prac legislacyjnych, a przede wszystkim będzie wyjaśniała z MF zasadność poszczególnych rozwiązań" - zapewnia MF. Dodano, że projekty umieszczono na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. W zakładce komunikaty - zawarta jest informacja, że uwagi i opinie do projektów aktów normatywnych można kierować do Komisji za pośrednictwem usługi "Pismo ogólne" ePUAP Ministerstwa Finansów, tytułując "Wniosek do Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego". "Komisja nie będzie prowadziła korespondencji z nadawcami, ale zadeklarowała, że uważnie zapozna się z otrzymanymi uwagami i opiniami, które następnie poddane zostaną analizie przy pracach w ramach uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych" - napisano.

Dwa zasadnicze cele

Pod koniec października br. resort finansów opublikował na swojej stronie internetowej projekt nowej Ordynacji podatkowej, ustawy ją wprowadzającej, oraz projekty 42 rozporządzeń do nich.

ZOBACZ PROJEKT ORDYNACJI PODATKOWEJ

Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego mówił, że nowej Ordynacji podatkowej przyświecają dwa zasadnicze cele. Pierwszy, to przywrócenie zaufania w relacjach organów podatkowych i podatników. Współautor projektu wyjaśnił, że chodzi o to, by w poczuciu podatników stosunki te nie przypominały relacji kata i ofiary, a w przypadku urzędników - policjanta i złodzieja. "Brak zaufania między podatnikami i urzędnikami to obecnie jeden z najważniejszych problemów. Chcemy umożliwić im rozmowę, przywrócić zaufanie w relacjach urzędnik-podatnik" - podkreślił Etel. Dodał, że drugi cel to zmniejszenie kosztów postępowania podatkowego. Jego zdaniem, w wielu przypadkach pobór podatków jest za drogi - czasami dochodzi do takich paradoksów, że dochód z podatku jest niższy od kosztów ponoszonych w związku z jego ściągnięciem. Zgodnie z harmonogramem prac komisja miała dwa lata na przygotowanie zmian, licząc od 13 października 2015 roku, czyli przyjęcia przez rząd Ewy Kopacz (PO) kierunkowych założeń. Prace nad założeniami trwały prawie rok.

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24