Jest zgoda na przejęcie akcji Alior Banku przez PZU

Pieniądze

tvn24Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na przejęcie Alior Banku przez PZU

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na przejęcie Alior Banku przez PZU - poinformował KNF w czwartkowym komunikacie. Organ sprawujący nadzór nad finansami pozytywnie ocenił plan zabezpieczający interesy klientów banku i zapewniający bezpieczeństwo depozytów.

Jak czytamy w komunikacie, KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA akcji Alior Banku SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 20 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Jednomyślna decyzja

Komisja Nadzoru Finansowego oceniła, że ustawowa odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego należycie zabezpiecza interesy klientów banku i zapewnia bezpieczeństwo depozytów.

KNF wzięła w szczególności pod uwagę jego stabilną sytuację finansową oraz przedłożony plan działalności banku, w tym złożone przez inwestora zobowiązania dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem w zakresie m.in. długoterminowego charakteru nabycia akcji banku, ewentualnego wsparcia kapitałowego, polityki dywidendowej, utrzymania utrwalonej i rozpoznawalnej na rynku nazwy i marki banku oraz niewycofywania akcji banku z obrotu na GPW i utrzymania płynności akcji banku (free float) co najmniej na poziomie 25 proc., a w przypadku gdyby bank, w wyniku rozwoju organicznego lub poprzez akwizycje, zwiększył udział w rynku do 5 proc. lub więcej, utrzymania płynności akcji banku (free float) co najmniej na poziomie 30 proc. - czytamy dalej.

Na początku sierpnia zgodę na przejęcie Alior Banku przez PZU wyraził także Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem UOKiK-u koncentracja nie będzie miała negatywnego wpływu na konkurencję i sytuację konsumentów.

PZU na zakupach

Pod koniec maja br. PZU podpisał przedwstępną umowę zakupu 25 proc. akcji Alior Banku za 1,6 mld zł. W połowie lipca br. prezes spółki Andrzej Klesyk mówił, że PZU chce uczestniczyć w konsolidacji polskiego sektora bankowego i stworzyć podmiot z pierwszej bankowej piątki. W tym celu musi kupić 2-4 mniejsze banki. - Banki pomiędzy miejscem 6 a 20 nie mają racji bytu. Jeśli one się nie skonsolidują, nie będą w stanie przetrwać przy obecnych wymaganiach biznesowych. Po prostu duży ma większą moc i ta konsolidacja musi nastąpić - ocenił.

Konsolidacja

Dodał, że pojawia się pytanie, kto ma tego dokonać - czy zachodni kapitał, czy PZU. - Ja uważam, że jestem w stanie dostać premię biznesową za to, że jestem tu podmiotem polskim. Mam więc nadzieję, że będę otrzymywał wsparcie od regulatora, być może od polityków, aby na bardzo dobrych zasadach biznesowych być w stanie skonsolidować kilka podmiotów bankowych - mówił.

- Moim marzeniem byłoby wykreowanie podmiotu z pierwszej piątki bankowej w Polsce, może nawet "na pudle" (pierwsza trójka - PAP). Aby to jednak zrobić, nie wystarczy tylko kupić, ale potem trzeba to też poskładać - dodał. - Pierwsza piątka moim zdaniem nie jest na sprzedaż, dlatego my musimy kupić 2,3, może 4 banki - wskazał.

Największa grupa w Polsce

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa zarządza także otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. W 2013 r. PZU zarobiło niemal 3,3 mld zł i prawie 3 mld zł w 2014. r. Skarb Państwa jest właścicielem 35 proc. akcji PZU.

Alior Bank działa w Polsce od 2008 r., a od grudnia 2012 r. jest notowany na GPW. Kupowane przez PZU udziały należały do głównego udziałowca Alior Banku, spółki kontrolowanej przez włoski holding Carlo Tassara. Ponad 62 proc. akcji należy do mniejszych akcjonariuszy. W zeszłym roku zysk netto banku wyniósł ponad 322 mln zł, a aktywa przekroczyły 30 mld zł. Na koniec marca 2015 r. z usług Grupy Alior Banku korzystało 2,94 mln klientów.

Obecnie największymi akcjonariuszami Alior Banku są Alior Lux S.a r. l. & Co. S.C.A. (25,2 proc.), EBOiR (7,72 proc.) i OFE Aviva BZ WBK (5,23 proc.). Pozostałe akcje mają mniejsi akcjonariusze.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24