Pieniądze

Kolejny SKOK na krawędzi. KNF zawiesza działalność Arki

Pieniądze


Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej Arka w Dąbrowie Górniczej oraz postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy - poinformowała KNF w środę w komunikacie.

"W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Arka ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji wobec odmowy udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie SKOK Arka, jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności SKOK Arka i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)" - poinformowała KNF.

Potężne straty

Zgodnie z danymi KNF na 31 marca 2016 r., SKOK Arka posiadała ujemne fundusze własne w wysokości minus 26,4 mln zł i wykazywała łączne straty do pokrycia w wysokości minus 30,7 mln zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 19,3 tys. członków SKOK Arka wynoszą 98,8 mln zł. Według ustawy o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tys. euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych. KNF wyjaśniła, że aktywa SKOK Arka nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. "Z dniem 28 sierpnia 2015 r. KNF ustanowiła w SKOK Arka zarządcę komisarycznego (...). Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Arka według stanu na dzień 27 sierpnia 2015 r. wykazywała ujemne fundusze własne w wysokości minus 21,8 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie minus 22,69 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność" - napisano w komunikacie. KNF zaznaczyła, że SKOK Arka nigdy nie otrzymała pomocy finansowej z Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej (Kasy Krajowej), która odmówiła jej udzielenia pomocy. "W związku z brakiem pomocy finansowej z Kasy Krajowej niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK Arka" - zaznaczono. Jednocześnie 26 kwietnia 2016 r. KNF stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie ma zdolności do przejęcia SKOK Arka w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła wszcząć postępowanie administracyjnego w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Arka przez bank. Do 9 maja 2016 r. Komisja czekała na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Arka, ale w odpowiedzi na ogłoszenie KNF nie zgłosił się żaden bank gotowy uczestniczyć w procesie przejęcia SKOK Arka.

"Głęboka niewypłacalność". Upada kolejny SKOK:

"Głęboka niewypłacalność". Upada kolejny SKOKTVN24 BiS

Autor: tol / Źródło: PAP