Raport: ubezpieczyciele zebrali krocie. Największy wzrost składek z OC

Pieniądze

W pierwszej połowie tego roku przychody ubezpieczycieli sięgnęły 36,93 mld zł

W pierwszej połowie 2016 roku zakłady ubezpieczeń majątkowych odnotowały największy wzrost w składek w przypadku OC komunikacyjnego - o 1 mld zł, do ponad 5 mld zł - wynika z raportu KNF opublikowanego w czwartek. Niemal o pół miliarda złotych wzrosły wpływy z AC.

Jak czytamy w raporcie Komisji Nadzoru Finansowego, w pierwszej połowie 2016 r. przychody ubezpieczycieli sięgnęły 36,93 mld zł. Najwięcej uzyskali ze składki przypisanej brutto - niemal 74 proc., z lokat - 11 proc. Niezrealizowane zyski z lokat wyniosły prawie 5 proc.

Polisy ubezpieczeniowe

W pierwszym półroczu 2016 r. składka przypisana brutto, czyli kwota składek wszystkich zawartych umów ubezpieczeniowych, wyniosła ponad 27 mld zł i była o ok. 3 proc. (0,82 mld zł) niższa, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - podała KNF.

W przypadku ubezpieczeń majątkowych nastąpił wzrost - największy wzrost składki przypisanej brutto miał miejsce w OC komunikacyjnym - o 1,03 mld zł do 5,03 mld zł oraz w auto-casco o 0,47 mld zł, do 3,21 mld zł.

Z drugiej strony spadek składki o ponad 17 proc.( o 2,5 mld zł) odnotowały zakłady ubezpieczeń na życie. W pierwszym półroczu zanotowały składkę poniżej 12 mld zł. Wzrosły natomiast ubezpieczenia majątkowe - o przeszło 12 proc. do 15,35 mld zł. i tu największy wpływ stanowią ubezpieczenia aut.

KNF wskazuje, że spośród grup ubezpieczeń na życie największy spadek składki wystąpił w przypadku ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z kolei, największy wzrost nastąpił w ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych, gdzie zebrana składka wzrosła o 10,15 mln zł (o 0,37 proc.).

Koszty ubezpieczycieli

KNF wylicza, że koszty zakładów ubezpieczeń w dwóch kwartałach 2016 r. wyniosły niemal 35 mld zł.

W strukturze kosztów zakładów ubezpieczeń dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (52,54 proc. łącznych kosztów) oraz koszty akwizycji i koszty administracyjne, które przekroczyły jedną piątą łącznych kosztów.

W pierwszej połowie roku, zakłady ubezpieczeń wypłaciły brutto 18,2 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód. Wartość ta zwiększyła się o 0,77 mld zł, czyli o 4,4 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Wynik finansowy netto sektora ubezpieczeń w okresie dwóch kwartałów 2016 r. wyniósł 2,26 mld zł i spadł o prawie jedną trzecią, tj. o 1,22 mld zł w porównaniu z pierwszą połową 2015 r.

Jak obniżyć cenę polisy OC? Zobacz materiał TVN Turbo:

Jak obniżyć cenę polisy OC? tvn24bis

Autor: mb / Źródło: PAP