SKOK-i tracą coraz więcej. Wynik kas na dużym minusie

Pieniądze

Komisja Finansów za nowymi zasadami nadzoru nad małymi SKOK-amitvn24
wideo 2/4

40 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzących działalność na koniec 2016 roku wykazało łącznie stratę 118,5 milionów złotych - kilkakrotnie większą niż rok wcześniej - wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Na koniec 2015 roku te same kasy wykazały łącznie stratę netto w wysokości 24,7 milionów złotych.

Tym niemniej, dodaje raport, w 2016 r. pozytywny wpływ na wyniki sektora miały jednorazowe transakcje związane ze sprzedażą portfeli wierzytelności przeterminowanych, a w niektórych kasach zaobserwowano również poprawiającą się rentowność działania, będącą skutkiem procesów naprawczych. KNF zwraca uwagę, że "ze względu na trwające procesy restrukturyzacyjne w sektorze SKOK prezentowane dane, także historyczne, w celu zachowania ich porównywalności zostały przedstawione przede wszystkim w odniesieniu do kas działających na koniec 2016 roku".

Spadek aktywów i depozytów

W 2016 r. nastąpił spadek w kasach aktywów o 426 mln zł, depozytów o 32 mln zł. Portfel kredytów przeterminowanych zmalał o 1,6 mln zł. Funduszy własne kas spadły o aż 360 mln zł.

Jednocześnie zaobserwowano wzrost portfela kredytowego netto o 60 mln zł. Na koniec roku 31 kas i Kasa Krajowa objętych było postępowaniami naprawczymi, przy czym 10 kas realizowało programy naprawcze zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego - informuje raport. W sumie działalność na koniec ub. roku prowadziło 40 kas, w stosunku do końca 2015 r. ich liczba zmniejszyła się o osiem (SKOK Wyszyńskiego, SKOK Powszechna i SKOK Profit zostały przejęte przez banki, a działalność SKOK Kujawiak, SKOK Polska, SKOK Jowisz, SKOK Arka i SKOK Skarbiec została zawieszona). Dodatkowo w styczniu 2017 r. działalność SKOK Wielkopolska również została zawieszona, a w lutym 2017 roku sąd ogłosił upadłość tej kasy - informuje raport.

Wynik finansowy netto SKOK (w mln zł)KNF

Mniej funduszy własnych

"Na podstawie analizy danych sprawozdawczych kas prowadzących działalność na koniec 2016 r. stwierdzić należy, że fundusze własne kas wynosiły 206,2 mln zł i w stosunku do końca 2015 r. ich wartość obniżyła się o 359,9 mln zł" - czytamy w raporcie. Spadek ten, dodaje raport, nastąpił pomimo objęcia i opłacenia przez Kasę Krajową w niektórych kasach udziałów nadobowiązkowych. W niektórych kasach sporadycznie występowały naruszenia normy obowiązkowej rezerwy płynnej, informuje raport, choć kasy podejmowały działania w celu doprowadzenia ich działalności do zgodności z wymogami ustawy o skok.

Autor: tol/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24