Wskazówka dla Raiffeisena. Od KNF-u

Pieniądze

wikipedia.orgKNF oczekuje przeprowadzenia IPO Raiffeisen BP do 30 czerwca 2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego, po odstąpieniu przez Alior Bank od rozmów w sprawie kupna akcji Raiffeisen Bank Polska, oczekuje, że Raiffeisen Bank Polska zadebiutuje na warszawskiej giełdzie do 30 czerwca 2017 roku - poinformował rzecznik prasowy KNF Jacek Barszczewski.

- Odstąpienie Alior Banku od zamiaru nabycia wydzielonej części Raiffeisen Bank Polska uczyniło niemożliwą realizację zobowiązania inwestorskiego RBI poprzez sprzedaż w ustalonym harmonogramie wydzielonej części Raiffeisen Bank Polska bankowi krajowemu, którego akcje notowane są na GPW. W związku z tym realizacja złożonego zobowiązaniem powinna nastąpić poprzez przeprowadzenie IPO Raiffeisen Bank Polska w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku - powiedział Barszczewski.

Wyłączność negocjacyjna

W środę zarząd Alior Bank postanowił odstąpić od zamiaru nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska SA. Alior Bank poinformował pod koniec września, że ma wyłączność negocjacyjną na zakup działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska. W 2012 roku KNF zgodziła się na przejęcie przez podmioty z Grupy Raiffeisen, ponad 50 proc. akcji Polbank EFG, a RBI złożył zobowiązania dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, w tym m.in. w zakresie wprowadzenia akcji połączonego banku do obrotu na rynku regulowanym giełdy w Warszawie.

Warunki KNF

W dniu 24 maja 2016 r. Komisja zaakceptowała możliwość zmiany sposobu realizacji tego zobowiązania inwestorskiego. KNF stwierdziła, że uzna zobowiązanie za wykonane, jeżeli w terminie do 31 grudnia 2016 wydzielona część RBPL – bez portfela kredytów hipotecznych denominowanych w CHF lub indeksowanych do CHF - zostanie nabyta przez bank prowadzący działalność w Polsce, którego akcje są notowane na GPW, przy czym określenie parametrów komercyjnych podziału i transakcji z giełdowych bankiem krajowym powinno nastąpić do 30 września 2016 r. Jednocześnie RBI zobowiązał się, że gdyby zawarcie transakcji podziału z giełdowym bankiem krajowym w powyższym terminie okazało się niemożliwe, RBI przeprowadzi IPO Raiffeisen Bank Polska SA do dnia 30 czerwca 2017 r. na warunkach określonych w decyzji KNF z dnia 17 kwietnia 2012 r. Następnie mając na względzie trwające negocjacje z potencjalnym nabywcą części przedsiębiorstwa bankowego Komisja 4 października br. wydłużyła termin na ustalenie parametrów komercyjnych podziału Raiffeisen Banku Polska i transakcji z giełdowym bankiem krajowym do końca listopada 2016 r.

Zobacz: Prezydent Andrzej Duda o frankowiczach (Film z 4.12.2016)

Prezydent Andrzej Duda o frankowiczachtvn24

Autor: ag/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: wikipedia.org