Polsce sprawa banków uszła na sucho. Bruksela wycofuje skargę

Pieniądze

Pomysł PiS na bankiTVN24 BiS
wideo 2/5

Komisja Europejska potwierdziła, że podjęła decyzję o wycofaniu z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce za niewdrożenie unijnych przepisów do krajowego prawa.

Jak poinformowała na konferencji prasowej rzeczniczka Komisji Vanessa Mock, decyzja została podjęta ze względu na wdrożenie przez Polskę unijnych regulacji dotyczących naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków - tzw. dyrektywy BRRD.

- To dobra wiadomość, ponieważ ta sprawa była przed Trybunałem Sprawiedliwości. Oceniliśmy działania dotyczące transpozycji i uznaliśmy, że Polska faktycznie wdrożyła dyrektywę BRRD - powiedziała Mock na konferencji prasowej w Brukseli.

Banki na skraju niewypłacalności

Przepisy dyrektywy BRRD, która jest zasadniczym elementem unii bankowej, mają zapewnić, by banki na skraju niewypłacalności mogły zostać poddane restrukturyzacji bez ponoszenia przez podatników kosztów ich ratowania. Przyjęto je, by zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego po ostatnim kryzysie finansowym. Poza Polską w 2015 r. pozwane zostały w tej sprawie także Czechy, Luksemburg, Holandia, Rumunia oraz Szwecja. Termin transpozycji przepisów do prawa krajowego upłynął 31 grudnia 2014 roku. Regulacje te wprowadzają zasadę bail-in, czyli strat akcjonariuszy i niektórych wierzycieli w przypadku upadku i restrukturyzacji banku. Zapewniają też organom krajowym niezbędne narzędzia i uprawnienia pozwalające ograniczyć liczbę banków i dużych firm inwestycyjnych znajdujących się w trudnej sytuacji lub zmuszonych do ogłoszenia upadłości. Chodziło też o ustanowienie mechanizmów współpracy na wypadek upadłości banków transgranicznych. Na mocy przyjętych wiosną 2014 r. przepisów banki zobowiązane są do przygotowania planów naprawy w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji finansowej. Tworzone mają być również krajowe fundusze gromadzące środki na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Wniesienie przez KE sprawy do Trybunału groziło nałożeniem dziennej kary pieniężnej na Polskę, która miałaby być naliczana aż do dokonania pełnej transpozycji. Wysokość kary oblicza się w sposób uwzględniający zdolności płatnicze państwa członkowskiego oraz czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom. Przyjęta przez Polskę w maju 2016 roku ustawa wdrażająca przepisy BRRD szczegółowo reguluje przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji banków, łącznie z zasadami współpracy organu przymusowej restrukturyzacji (BFG) z organem nadzoru (KNF) i pozostałymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego (MF i NBP) oraz organami przymusowej restrukturyzacji z innych państw w ramach prowadzenia tego postępowania w odniesieniu do grup bankowych.

Autor: KN/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA