Kasa pod kontrolą. Zarząd komisaryczny w oddziale SKOK-u

Pieniądze

tvn24Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarząd komisaryczny w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej "Kujawiak" we Włocławku

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarząd komisaryczny w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej "Kujawiak" we Włocławku - poinformowała komisja w poniedziałkowym komunikacie.

Decyzja - jak wynika z komunikatu - zapadła podczas ostatniego posiedzenia KNF, 12 czerwca, ale ogłoszona została w poniedziałek, po doręczeniu zainteresowanym. Tego dnia też wchodzi w życie.

Cele zarządcy

Jak podała KNF w komunikacie, na zarządcę komisarycznego w SKOK Kujawiak została powołana Jadwiga Wolak–Rejthar, która "posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji". - Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia SKOK Kujawiak poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej Kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego - czytamy w komunikacie.

Będzie więcej?

Komisarz został zobowiązany, jak wynika z komunikatu, do sporządzenia sprawozdania finansowego SKOK Kujawiak na dzień objęcia obowiązków oraz do poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta. Ma informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą SKOK Kujawiak o prowadzonych działaniach restrukturyzacyjnych, z "uwzględnieniem działań związanych z usunięciem nieprawidłowości związanych z naruszeniem przepisów prawa". Wcześniej KNF wprowadziła zarządy komisaryczne w pięciu kasach. Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak mówił w listopadzie ub.r. w Senacie o ponad 20 postępowaniach komisji o ustanowienie komisarza, w tym także w Kasie Krajowej SKOK. Żadna z decyzji o ustanowienie zarządu komisarycznego - podkreślał wtedy Jakubiak - nie została zakwestionowana przez sąd.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24