Na czym polega kapitalizacja odsetek? 

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Red_Baron/ShutterstockDzięki kapitalizacji odsetek kapitał powiększa się o dodatkowe środki.

Kapitalizacja odsetek to dopisywanie narosłych odsetek do kapitału początkowego. Kapitalizowane są na przykład odsetki na kontach oszczędnościowych i na lokatach terminowych. Dzięki takiemu działaniu kapitał powiększa się o dodatkowe środki. Najczęściej wyróżnia się kapitalizację kwartalną, półroczną oraz roczną.

Kapitalizacja odsetek to dopisywanie odsetek do kapitału. Polega na powiększeniu kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane. Odsetki na kontach oszczędnościowych kapitalizowane są zwykle co miesiąc, natomiast odsetki na lokatach terminowych zwykle kapitalizowane są tylko raz – na zakończenie depozytu. Im częściej kapitalizuje się odsetki danego produktu oszczędnościowego (rachunek oszczędnościowy, lokata), tym wyższy zysk generuje dany produkt. 

Kapitalizacja odsetek – co to dokładnie oznacza? 

W literaturze finansowej możemy spotkać się z wieloma definicjami kapitalizacji odsetek. Wszystkie sprowadzają się do jednego wniosku. Kapitalizacja odsetek jest dopisywaniem narosłych odsetek do kapitału początkowego. Dzięki takiemu działaniu kapitał powiększa się o dodatkowe środki, czyniąc tym samym wyższą podstawę do dalszego oprocentowania. Czas, po którym odsetki są dopisywane do kapitału, nazywa się okresem kapitalizacji. 

Inaczej mówiąc, kapitalizowanie odsetek jest czynnością rachunkową, dzięki której jesteśmy w stanie wyliczyć określoną sumę w konkretnym okresie na podstawie znanej stopy procentowej. Co ciekawe, kapitalizacja funkcjonuje też jako odrębny instrument prawny, który polega nie tylko na zsumowaniu, ale też poddaniu skapitalizowanej kwoty dalszemu oprocentowaniu. 

Kapitalizacja w świetle polskiego prawa

Przytoczona we wcześniejszym akapicie definicja wynika wprost z literatury przedmiotu. Analizując to zagadnienie z punktu widzenia polskiego prawa należy zaznaczyć, że żaden z polskich aktów prawnych nie definiuje pojęcia kapitalizacji. Najbliższych związków możemy doszukiwać się w Kodeksie cywilny – art. 481 dotyczy opóźnień świadczeń pieniężnych. W  paragrafie pierwszym czytamy:" Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi".

Okres kapitalizacji odsetek 

Okres kapitalizacji odsetek to czas, po którym odsetki dopisywane są do kapitału. Rozszerzając to zagadnienie należy stwierdzić, że co do zasady nie ma sztywnych norm, jakie wskazywałyby jeden konkretny moment. Wiele zależy m.in. od umowy pomiędzy stronami. Należy zauważyć, że pomimo braku konkretnych reguł najczęściej wyróżnia się kapitalizację kwartalną, kapitalizację półroczną oraz kapitalizację roczną. Są to okresy, które z punktu widzenia ekonomicznego stanowią nie tylko łatwe źródło obliczeń, ale też przejrzysty okres zakończony konkretnym terminem. 

Okres kapitalizacji można jednak potraktować nieco szerzej, wychodząc poza ramy czasowe. Odnosząc się poniekąd do polskiego prawa można wyróżnić odsetki kapitałowe oraz odsetki za opóźnienie. Dokonany podział został wyodrębniony ze względu na wymagalność roszczenia. Zarówno jedne, jak i drugie, są często powiązane z kapitalizacją. 

Co więcej, kapitalizacja dzieli się na kapitalizację z góry i z dołu. Pierwsza opcja polega na dopisywaniu odsetek na początku okresu, natomiast druga – na końcu okresu. Najczęściej stosuje się jednak rozwiązanie polegające na kapitalizacji z dołu. 

Gdzie można spotkać się z pojęciem kapitalizacji? 

Z pojęciem kapitalizacji możemy spotkać się zarówno na gruncie życia prywatnego, jak i zawodowego. Najczęściej kapitalizacja ma odniesienie do różnorodnych instrumentów finansowych. Tu szczególnie popularne są obligacje. Ponadto, dopisywanie odsetek jest dość dobrze widoczne w odniesieniu do niektórych lokat bankowych. 

Załóżmy, że zdecydowaliśmy się założyć lokatę w jednym z banków. Trwa ona trzy miesiące, po czym automatycznie przedłuża się – z tym że zarobione odsetki są dopisywane do kolejnego okresu. Występuje wówczas kapitalizacja kwartalna, a nasze odsetki są dopisywane do kapitału początkowego, co powoduje, że kolejne oprocentowanie jest naliczane od wyższej kwoty. 

Kapitalizacja rynkowa 

Poza typowymi instrumentami finansowymi, takimi jak obligacje czy lokaty, kapitalizacja występuje również w nieco innym kontekście. Do głosu dochodzi kapitalizacja rynkowa, która mówi o całkowitej wartości akcji notowanych na danej giełdzie. Alternatywnie możemy spotkać się z pojęciem kapitalizacji spółki, która sugeruje wartość danego przedsiębiorstwa. 

ZOBACZ TEŻ: Jak działa konto oszczędnościowe? Konta oszczędnościowe dla dzieci

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Red_Baron/Shutterstock

Pozostałe wiadomości