Bez innowacji nie ma rozwoju. A Polska daleko od liderów

Pieniądze

tvn 24abe3f68a3b811dc6c19de171f6b8fd6f

W kraju wzrasta konieczność inwestycji w prace badawczo-rozwojowe - takie dane płyną z raportu opracowanego przez PwC i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Większe zaangażowanie firm w badania i rozwój to środek na tworzenie innowacyjnej gospodarki – twierdzą eksperci.

Według danych zawartych w raporcie „Opłacalność inwestowania w badania i rozwój” (kwiecień 2015 r.) największy odsetek przychodów z wyników prac B+R w przychodach operacyjnych widoczny jest w sektorach: chemicznym i farmaceutycznym (47,33 proc.), produkcji pojazdów i maszyn (45,66 proc.) oraz IT (25,24 proc.). - Aby gospodarka danego kraju mogła być konkurencyjna na tle pozostałych państw oraz bezpieczna przed cyberatakami szczególny nacisk powinien zostać położony właśnie na rozwój innowacji w sektorze IT - mówi prof. Konrad Świrski, prezes zarządu Transition Technologies, polskiej Spółki IT, która posiada status Centrum Badawczo–Rozwojowego.

Polska nie jest liderem

Polska pod względem inwestycji w badania i rozwój w porównaniu z innymi państwami nie jest liderem. W rankingu Bloomberga z 2014 roku „Most innovative in the World: Countries” Polska znalazła się na 24. miejscu na 50 krajów zbadanych pod względem innowacyjności. Niemniej w ostatnim czasie pojawił się jednak wyraźny trend zainteresowania biznesu działaniami badawczo-rozwojowymi, o czym świadczy wzrost inwestycji w tym obszarze. Według danych pochodzących z raportu wzrost ten osiągnął poziom 41 proc. Co więcej z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu PwC i NCBiR, wynika, że najwięcej na badania i rozwój wydają przedsiębiorstwa działające od 10-15 lat. Ich wydatki stanowiły 47 proc. wydatków poniesionych w 2014 roku. - Dla polskich przedsiębiorców prace badawczo-rozwojowe stają się podłożem do zainicjowania prac nad nowym produktem. Jednakże z drugiej strony nadal wiele przedsiębiorstw nie rozwija tego obszaru aktywności. Za główną przyczynę możemy uznać koszty, jakie wiążą się z tego typu działaniami – mówiąc wprost, nie każdą firmę na to stać. Pojawiają się również problemy natury prawnej. Należy jednak wspomnieć, że w 2013 roku wydatki firm na działalność badawczo-rozwojową wzrosły o 17,8 proc. w porównaniu z rokiem 2012 - wyjaśnia prof. Świrski.

Firmy łożą na badania

- Z drugiej strony jeżeli polskie firmy chcą się rozwijać, muszą inwestować w badania. Nasza firma od 5 lat posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Prowadzimy badania w obszarze m.in. przemysłu, energetyki czy biomedycyny. Tworzymy innowacyjne rozwiązania w zakresie diagnostyki chorych na nowotwory, osób niewidomych i słabowidzących oraz zaawansowane technologie usprawniające przemysł wytwórczy - dodaje. Pomiędzy rokiem 2011 a 2013 łączne wydatki wewnętrzne przedsiębiorców z sektora przetwórstwa przemysłowego na B+R wzrosły aż o 68 proc. Ma to swoje realne odzwierciedlenie również w zatrudnieniu, co korzystanie wpływa na koniunkturę gospodarczą, przyczyniając się tym samym do obniżenia poziomu bezrobocia i wzrostu atrakcyjności krajowej gospodarki dla przyszłych inwestorów. Oprócz wzrostu inwestycji w prace badawczo-rozwojowe istotne jest także zdobywanie doświadczenia oraz wypracowanie skutecznych metod i sposobów urynkowienia efektów swoich działań. Według raportu do czynników motywujących przedsiębiorstwa do podjęcia działań w zakresie B+R można zaliczyć: korzystniejsze przepisy prawne, szczególnie posiadanie ulg podatkowych z tytułu prowadzenia prac B+R, zwiększenie możliwości pozyskania bezzwrotnych dotacji na projekty badawczo-rozwojowe. Kolejną zachętą do prac w zakresie B+R jest większa elastyczność i dynamika w działaniu jednostek naukowych i badawczych oraz możliwość współpracy z odpowiednio wykwalifikowaną kadrą ekspertów i specjalistów.

Autor: km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn 24