Pieniądze

Inflacja niespodzianie zjada emerytury. Polacy mogą sobie pozwolić na mniej

Pieniądze

ShutterstockInflacja zmniejsza siłę nabywczą Polaków

Wzrost cen sprawia, że emeryci za swoje świadczenia mogą kupić mniej. Zmiana realnej siły nabywczej przeciętnych rent i emerytur spadła do wartości ujemnej. To pierwsza taka sytuacja od ponad pięciu lat. Rada Polityki Pieniężnej spodziewa się wyraźnego wzrostu cen w pierwszych miesiącach roku, ale w dalszym okresie oczekuje stabilizacji.

Jak wynika z danych GUS, przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w styczniu wyniosła prawie 2102 zł. Co prawda była o 1,5 proc. większa niż przed rokiem, ale jej realna siła nabywcza zmniejszyła się o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wszystko przez to, że szybko wzrastały ceny.

Jeszcze trudniejsza wydaje się być sytuacja emerytowanych rolników indywidualnych. W tej grupie przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto wynosiły niewiele ponad 1192 zł, tj. o 0,2 proc. więcej niż w styczniu ubiegłego roku. Ale siła nabywcza świadczenia zmniejszyła się aż o 1,6 proc.

Siła nabywcza emerytur

Sytuacja, w której realna siła nabywcza obydwu grup emerytur spada, pojawia się po raz pierwszy od grudnia 2011 roku. Wówczas siła nabywcza przeciętnej miesięcznej emerytury i renty brutto była nieznacznie niższa niż rok wcześniej (o 0,2 proc. ). Zaś w przypadku rolników indywidualnych w 2011 roku siła nabywcza w grudniu zmniejszyła się aż o 2,1 proc. w skali roku.

Spadek siły nabywczej znacznie częściej dotyczy emerytur rolniczych - w ciągu ostatnich pięciu lat do takich sytuacji dochodziło w maju 2016 oraz w styczniu i lutym 2012 roku.

Przeciętna miesięczna emerytura i renta realna brutto stat.gov.pl

Wszystkiemu winna inflacja

Powyższe spadki wartości siły nabywczej są spowodowane inflacją, która pojawiła się w grudniu 2016 r. Od lipca 2014 r. utrzymywała się deflacja, czyli spadek cen, a sytuacja się zmieniła diametralnie w grudniu 2016 r., gdy ceny znów zaczęły rosnąć i w styczniu 2017 roku był to już wyjątkowo wyraźny trend. Ceny towarów i usług, licząc rok do roku, wzrosły w styczniu o 1,8 proc. W porównaniu z grudniem 2016 roku ceny wzrosły o 0,4 proc.

Zależność między wartością siły nabywczej emerytur a pojawiającą się od niedawna inflacją na Twitterze zauważył Rafał Mundy, doktorant Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Komunikat Rady Polityki Pieniężnej

Krótkookresowe prognozy wskazują, iż w pierwszych miesiącach roku inflacja wyraźnie wzrośnie, a wzrost gospodarczy Polski w kolejnych kwartałach powinien przyspieszyć - wynika z tzw. minutes, czyli komentarzu po lutowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

"Dyskutując na temat polityki pieniężnej NBP, Rada oceniała, że ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest niewielkie" – napisano w dokumencie.

Średniookresowy cel inflacyjny wynosi 2,5 proc.

"Za taką oceną przemawia zewnętrzny i najprawdopodobniej przejściowy charakter czynników powodujących wyraźny wzrost dynamiki cen na początku 2017 r., przy jednocześnie nadal niskiej wewnętrznej presji popytowej. Jednocześnie obniżenie stóp procentowych w ujęciu realnym związane z wyższą inflacją będzie wspierać oczekiwane przyśpieszenie wzrostu gospodarczego" – dodano.

Członkowie Rady wskazywali, że – w świetle dostępnych informacji – także w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych NBP.

"Niektórzy członkowie Rady oceniali jednak, że jeśli inflacja okazałaby się wyższa, niż wskazują obecne prognozy, wówczas w kolejnych kwartałach uzasadnione mogłoby być rozważenie podwyższenia stóp procentowych" – dodano.

Zobacz: Minister Rafalska o emeryturach (Wideo z 15.02.2017)

Minister Rafalska o emeryturach
Minister Rafalska o emeryturachTVN24 BiS

Autor: ag/ms / Źródło: tvn24bis.pl,PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości