Operator zwróci nienależne opłaty za internet i telewizję

Pieniądze

ShutterstockOperator telekomunikacyjny zwróci nienależnie naliczone opłaty

Operator telekomunikacyjny Inea zobowiązał się do zaoferowania konsumentom zwrotu nienależnie naliczonych opłat - informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Aktualni klienci mają miesiąc na zgłoszenie się do spółki po bezprawnie pobrane opłaty, natomiast byli abonenci - trzy miesiące.

Inea jest operatorem telekomunikacyjnym działającym w województwie wielkopolskim. W czerwcu 2015 roku Prezes (UOKiK) wszczął postępowanie w sprawie stosowania przez spółkę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Sygnały o potencjalnych nieprawidłowościach zgłosił Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu.

Postępowanie wykazało że operator na przełomie 2014 i 2015 roku dwukrotnie jednostronnie zmienił umowy, podwyższając miesięczne opłaty za internet i telewizję. Podwyżki w wysokości od 0,9 do 7,5 zł dotyczyły zarówno kontraktów zawartych na czas oznaczony, jak i bezterminowych.

Zastrzeżenia UOKiK

UOKiK wskazuje, że dokonanie przez przedsiębiorcę jednostronnej zmiany warunków umowy by było prawidłowe, konieczne jest zawarcie w jej treści odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej. Klauzula powinna jasno i precyzyjnie wskazywać, w jakich sytuacjach możliwe będzie wprowadzenie takiej zmiany w umowie - podkreśla Urząd.

Jednocześnie wskazano, że w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, jednostronna modyfikacja nie powinna (poza przypadkami o wyjątkowym charakterze, niezależnymi od przedsiębiorcy) dotyczyć istotnych elementów umowy (np. ceny). Konsument, zawierając umowę na czas oznaczony, ma prawo do realizacji umowy na niezmienionych warunkach do końca ustalonego czasu jej obowiązywania.

W związku z tym, że spółka zobowiązała się do zwrotu bezprawnie pobranych opłat, UOKiK przyjął zaproponowane przez Inea rozwiązania, umożliwiające szybkie usunięcie niekorzystnych praktyk.

- Wydanie decyzji zobowiązującej było możliwe dzięki współpracy ze spółką, która już w trakcie postępowania dobrowolnie zobowiązała się do zmiany praktyki. Konsumenci odzyskają różnicę między wysokością opłat obowiązującą przed i po wprowadzeniu modyfikacji - mówi cytowany w komunikacie Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Informacja dla klientów

Spółka ma obowiązek poinformować aktualnych klientów o decyzji Prezesa UOKiK poprzez indywidualnie skierowane komunikaty, natomiast swoich byłych abonentów poprzez ogłoszenie na stronie www.inea.pl.

Aby móc skorzystać z możliwości otrzymania zwrotu nadpłaconych środków, konsumenci muszą skontaktować się z Inea telefonicznie lub e-mailowo. Aktualni abonenci w ciągu miesiąca, byli w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania decyzji na stronie internetowej spółki.

Inea ma obowiązek przekazania informacji o stopniu realizacji zobowiązania w ciągu 8 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji.

Niebezpieczeństwa używania telefonu podczas jazdy autem. Gośćmi TVN24 BiS byli dr Ewa Odachowska oraz Michał Kościuszko (12.09.2016):

Niebezpieczeństwa używania telefonu podczas jazdy autemTVN24 BiS

Autor: mb//ms / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock