Pieniądze

Zaskakująca zmiana w życiu Polaków. Takich deklaracji jeszcze nie było

Pieniądze

[object Object]
Długi Polaków. Dlaczego się zadłużamy?tvn24bis
wideo 2/5

Po raz pierwszy w historii większość Polaków twierdzi, że oszczędza - wynika z badania koniunktury konsumenckiej Głównego Urzędu Statystycznego.

W czerwcu 2019 roku saldo ocen dotyczące oszczędzania pieniędzy po raz pierwszy było dodatnie i wyniosło 3,1. Oznacza to, że więcej osób spośród 1253 badanych zadeklarowało, że oszczędza - to dane zebrane przez Główny Urząd Statystyczny.

Od 1997 roku, gdy GUS zaczął badać koniunkturę konsumencką w Polsce, wskaźnik dotyczący oszczędzania zawsze był na minusie. Najniższy poziom zanotowano w 2003 roku, gdy saldo ocen wyniosło -65,4, co oznacza, że mniej niż jeden na pięciu Polaków twierdził, że oszczędza (17,3 proc. deklarowało, że oszczędza, a 82,7 proc. twierdziło, że nie).

Od 2012 roku wskaźnik ten w skali roku ulegał regularnej poprawie. W 2018 roku podniósł się do najwyższego poziomu -7,5. Oznacza to, że w ubiegłym roku średnio aż 46,25 proc. badanych deklarowało, że oszczędza.

Wskaźniki ufności konsumenckiej

GUS wraz z Narodowym Bankiem Polskim co miesiąc bada koniunkturę konsumencką. Najważniejszymi wskaźnikami, obliczanymi na podstawie badań są bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) - pokazujący bieżące tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej orz wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który z kolei obrazuje oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej. Wskaźniki te mogą przyjmować wartości od –100 do +100.

Wartości określa się zestawiając ze sobą opinie konsumentów nastawionych pozytywnie i negatywnie. Wartość dodatnia oznacza, że tych, nastawionych optymistycznie jest więcej niż tych, nastawionych negatywnie. Wartość ujemna wskazuję odwrotną sytuację.

W czerwcu BWUK wyniósł 9,6, a WWUK - 7,5.

ZOBACZ PEŁNY RAPORT GUS

Raport KPF

Z opublikowanego w kwietniu badania Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych - Związku Pracodawców wynika, że prawie połowie gospodarstw domowych udaje się odłożyć nieco gotówki. Jednocześnie wzrosła grupa gospodarstw, które z trudem wiążą koniec z końcem, przejadają oszczędności bądź wpadają w długi.

Zdaniem autorów badania, gospodarstwa domowe w Polsce nadal nieźle oceniają swoją kondycję finansową. Na przestrzeni ostatnich 10 lat prawie trzykrotnie zmniejszyła się grupa gospodarstw przyznających się do wpadania w długi. Obecnie ten problem dotyczy 4 proc. respondentów. Zmniejszył się też odsetek gospodarstw twierdzących, że ich dochody z trudem starczają na życie – dziś to nieco ponad 38 proc., podczas gdy 10 lat temu na problem ten wskazywał co drugi badany.

Autor: kris//mmh / Źródło: tvn24bis.pl

Pozostałe wiadomości