PiS bierze się za OFE i stawia na III filar. Zobacz, jak funkcjonuje on obecnie

Pieniądze

ShutterstockIII filar. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów. Pierwszy, to obowiązkowe składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, II filar opiera się o kapitał zgromadzony w Otwartych Funduszach Emerytalnych, zaś trzeci element to zestaw instrumentów, dzięki którym dobrowolnie można odkładać dodatkowe środki na starość. Przypominamy, jak III filar funkcjonuje obecnie.

Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś dużą zmianę w systemie emerytalnym. Na jej mocy OFE zostaną praktycznie zlikwidowane. Rozwijany i zmieniany ma być dobrowolny III filar emerytalny. Oto, jak funkcjonuje on obecnie.

1. Czym jest III filar? Powstał w efekcie reformy emerytalnej w 1999 roku. Założenie było takie, że oszczędzanie w nich będzie dobrowolne, a emerytura wypłacana przez ZUS będzie uzupełniana oszczędnościami z III filara.

Składa się z następujących instrumentów: Indywidualnego Konta Emerytalnego, Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych. Wszystkie te rozwiązania wspierane są licznymi ulgami podatkowymi. Mimo to III filar nie zawładnął sercem Polaków - oszczędzają w nim nieliczni.

2. IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. Założyć może ja każdy, kto ukończył 16 lat. Na IKE można co roku wpłacić maksymalnie określoną rozporządzeniem kwotę. W tym roku to 12 165 zł.

Zgromadzone pieniądze można wypłacić w każdym momencie, ale jeżeli zrobimy to przed emeryturą, to zapłacimy tzw. podatek Belki w wysokości 19 proc.

Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia. Dodatkowym warunkiem jest dokonywania wpłat na to konto co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych, ewentualnie dokonania ponad połowy wartości wpłat, ale nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Środki te podlegają dziedziczeniu w przypadku właściciela konta.

IKE ma 859 tys. Polaków. Zgromadzono w nich 5,7 mld zł.

3. IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. To młodsza siostra IKE wprowadzona w 2012 roku. Konto może założyć każdy, kto ukończył 16 lat. Tu również każdego roku ogłaszany jest limit oszczędności. W 2016 roku wynosi on 4 866 zł.

Środki wpłacane w danym roku na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i pomniejszać płacony podatek.

Pieniądze zgromadzone w IKZE będziemy mogli wykorzystywać - w ratach lub w całości - po przejściu na emeryturę. Wypłaty z konta są opodatkowane jedną, zryczałtowaną 10-proc. stawką podatku.

IKZE można jednak założyć bez względu na to, czy posiada się już IKE i czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takim przypadku wypłata środków będzie mogła być pobierana przez okres równy okresowi oszczędzania.

Za każdym razem oszczędzający może też zwrócić się z wnioskiem o zwrot środków zgromadzonych na koncie IKZE. Taki zwrot podlega jednak wyższemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym – stawki według skali podatkowej.

IKZE ma 598 tys. Polaków. Zgromadzono w nich 622 mln zł.

4. PPE, czyli Pracownicze Programy Emerytalne. Organizatorem tej formy oszczędzania jest firma, w której pracujemy. Składkę podstawową finansuje pracodawca, a pracownik może zadeklarować wnoszenie składki dodatkowej, potrąconej z wynagrodzenia. Limit wpłat na PPE w roku 2016 wynosi 18 247,50 zł.

Środki wnoszone do programu są odprowadzane i zarządzane przez instytucję finansową. PPE mogą być prowadzone w jednej z czterech form: pracowniczego funduszu emerytalnego; umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego; grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym pracowników; w formie zarządzania zagranicznego.

Kiedy dostaniesz pieniądze:

- na twój wniosek uczestnika po osiągnięciu 60. roku życia,

- po przedstawieniu decyzji o przyznaniu prawa do emerytury, po ukończeniu 55. roku życia,

- na wniosek osoby uprawnionej – w przypadku śmierci uczestnika,

- bez wniosku uczestnika w przypadku ukończenia przez niego 70 lat. Zgromadzone przez uczestnika na jego rachunku środki mogą podlegać wypłacie, wypłacie transferowej (do innego PPE lub na IKE) lub zwrotowi.

W PPE na starość oszczędza 381 tys. Polaków. Zgromadzili w nich 13,3 mld zł.

Zobacz. Rządowe propozycje zmian w OFE:

Rządowe propozycje zmian w OFE

Autor: gry//bgr / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: