Każdy odda do ZUS ponad 6 tys. złotych. Apel, by pieniądze OFE nie zniknęły z giełdy

TVN24 Biznes

IDM jest przekonany, że transfer całości środków z OFE do FRD miałby katastrofalne skutki dla giełdy

Izba Domów Maklerskich apeluje do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o rezygnację z zamiaru transferu środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych do Funduszy Rezerwy Demograficznej na subkonta ZUS. IDM jest przekonany, że transfer całości środków z OFE do FRD miałby katastrofalne skutki dla giełdy, marginalizując znaczenie polskiego rynku kapitałowego i chce uchwalenia Programu Budowy Kapitału wicepremiera Morawieckiego.

Po przeglądzie systemu emerytalnego resort rodziny i pracy przygotował rekomendacje, które rozesłał do uzgodnień międzyresortowych i opinii strony społecznej oraz Rady Dialogu Społecznego. Zgodnie z projektem całość środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych miałaby trafić na Fundusz Rezerwy Demograficznej i zostać zapisana na indywidualnych kontach w ZUS.

Reforma emerytalna

Tymczasem wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zapewnia, że rząd trzyma się wcześniejszych ustaleń z lipca, kiedy w siedzibie warszawskiej giełdy zaprezentował filary Programu Budowy Kapitału, który ma być elementem jego Planu Odpowiedzialnego Rozwoju.

Program ten zakłada m.in. przekazanie od 1 stycznia 2018 roku 75 proc. aktywów OFE na Indywidualne Konta Emerytalne wszystkich 16,5 mln uczestników OFE, czyli ok. 6,3 tys. zł na osobę, a także przekazanie pozostałych 25 proc. aktywów OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

W opinii Izby Domów Maklerskich transfer całości środków finansowych z OFE na subkonta ZUS, a taki pomysł znalazł się w rekomendacji resortu rodziny i pracy, będzie miał negatywny wpływ na rynek kapitałowy i giełdę w Polsce oraz jej zdolności do finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw.

"Takie działanie uniemożliwi realizację strategii wzrostu opartej o inwestycje w innowacje" - napisano we wtorkowym oświadczeniu IDM.

Transfer środków z OFE

IDM jest przekonany, że transfer całości środków z OFE do FRD miałby katastrofalne skutki dla giełdy, marginalizując znaczenie polskiego rynku kapitałowego. W takim scenariuszu warszawska giełda przestanie być wiodącym centrum finansowym w Europie bez potencjału dalszego rozwoju.

"Pojawia się realne ryzyko odpływu inwestorów zagranicznych z giełdy. Takie działanie rodzi także ryzyko utraty zaufania inwestorów oraz przedsiębiorców do polskiego rynku". W opinii IDM będzie to skutkowało "marginalizacją polskiej giełdy w Europie i ograniczeniem kapitału dla polskich prywatnych firm na kolejne lata".

Izba widzi natomiast korzyści ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju, która zakłada m.in. wspieranie polskich przedsiębiorstw i oparcie wzrostu gospodarczego na innowacjach przy zwiększonym udziale kapitału krajowego.

"Izba Domów Maklerskich apeluje o pilne przeprowadzenie zmian legislacyjnych w systemie emerytalnym zgodnie z podstawowymi założeniami określonymi w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, które wzmacniają III filar" - napisano w oświadczeniu.

Reforma emerytalna wg ZUS okiem ekspertów:

Reforma emerytalna wg ZUS okiem ekspertów

Autor: MS / Źródło: PAP