Budowlanka gwałtownie wyhamowała. Niepokojące dane GUS

Pieniądze

ShutterstockProdukcja budowlano-montażowa była o 20,1 proc. niższa niż przed rokiem

Znaczący spadek produkcji budowlano-montażowej. W październiku wskaźnik ten był niższy o 20,1 proc. w porównaniu do sytuacji przed rokiem. Sprzedaż detaliczna zwiększyła się z kolei w ostatnich 12 miesiącach o 4,6 proc.

Jak wynika z piątkowego komunikatu GUS, w październiku produkcja budowlano-montażowa była o 20,1 proc. niższa niż przed rokiem - wobec spadku odpowiednio o 15,3 proc. we wrześniu br. i o 5,2 proc. w październiku ub. roku.

Jednocześnie, jak podał Urząd, przedsiębiorstwa budowlane w okresie styczeń-wrzesień br. wykazały wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku wyniki finansowe-brutto (3,3 mld zł wobec 2,7 mld zł) oraz netto (2,8 mld zł wobec 2,2 mld zł). Z kolei według GUS nakłady inwestycyjne w budownictwie w okresie styczeń-wrzesień br. były o 19,2 proc. niższe niż w okresie trzech kwartałów ub. roku (po znacznym wzroście przed rokiem - o 52,5 proc.).

Sprzedaż detaliczna

W minionym miesiącu o 4,6 proc. w skali roku wzrosła natomiast sprzedaż detaliczna. We wrześniu wzrost wyniósł 6,3 proc. Jak podał GUS, od stycznia do października br. sprzedaż detaliczna była wyższa niż przed rokiem o 5,5 proc. Urząd wyliczył, że sprzedaż hurtowa w październiku br. była o 4,1 proc. wyższa niż przed rokiem, w tym w przedsiębiorstwach hurtowych zwiększyła się o 2,1 proc. W okresie styczeń-październik br. sprzedaż hurtowa w skali roku wzrosła o 4,9 proc., w tym w przedsiębiorstwach hurtowych o 2,3 proc. Firmy prowadzące działalność związaną z naprawą pojazdów samochodowych od stycznia do września br. zwiększyły nakłady inwestycyjne o 2,8 proc. więcej niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 1,5 proc. Zwiększyła się liczba nowo rozpoczętych inwestycji (o 15,6 proc.), a ich wartość kosztorysowa była o 67,6 proc. wyższa niż przed rokiem.

Produkcja sprzedana przemysłu

Główny Urząd Statystyczny poinformował również w piątek, że w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa niż przed rokiem o 1,3 proc. wobec wzrostu o 3,2 proc. we wrześniu br. oraz o 2,4 proc. w październiku 2015 r. Urząd zaznaczył, że wpływ na to miały m.in. czynniki o charakterze sezonowym. GUS podał też, że wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednegozatrudnionego, od stycznia do października br. była o 0,7 proc. wyższa niż przed rokiem, przy większym o 2,4 proc. przeciętnym zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 3,4 proc. "W okresie styczeń-wrzesień br. sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłowych11 była lepsza niż w analogicznym okresie ub. roku. Badane podmioty uzyskały wyższy niż przed rokiem wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (wzrost o 22,7 proc. do 61,8 mld zł). Wynik finansowy brutto zwiększył się o 23,7 proc. do 66,6 mld zł, natomiast netto wzrósł o 25,7 proc. do 57,8 mld zł" - podał Urząd.

Zobacz rozmowę z wiceministrem infrastruktury i budownictwa Jerzym Szmitem, który był gościem programu "Bilans" w TVN24 BiS (24.11.2016):

Rozmowa z Jerzym Szmitem w programie "Bilans"TVN24 BiS

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: