Cudzoziemcy wydają nad Wisłą miliardy. Wiadomo, co kupują

Pieniądze

ShutterstockCudzoziemcy w III kwartale wydali w Polsce 10,9 mld zł

Cudzoziemcy w III kwartale wydali w Polsce 10,9 mld zł, o 3,1 proc. mniej rdr - podał we wtorek GUS. W tym samym okresie Polacy wydali za granicą 6,4 mld zł, co oznacza spadek o 0,5 proc. Największą popularnością wśród cudzoziemców cieszyły się towary nieżywnościowe, a wśród nich m.in. materiały do budowy oraz sprzęt RTV, AGD.

W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były jednak wyższe odpowiednio o 5,1 proc. i o 39,2 proc.Gdzie najwięcejJak wskazał GUS, najwyższe wydatki w Polsce, biorąc pod uwagę lądową granicę, ponieśli cudzoziemcy przekraczający granicę z Niemcami (47,5 proc. ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających lądową granicę Polski w III kwartale 2016 r.), następnie granicę z Ukrainą (18,9 proc.), Czechami (12,2 proc.), Słowacją (8,7 proc.), Białorusią (7,0 proc.), Litwą (4,4 proc.) i Rosją (1,3 proc.).W przypadku mieszkańców Polski, rozpatrując lądową granicę kraju, najwyższe wydatki ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (48,6 proc. ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w III kwartale 2016 r.), następnie z Czechami (30,7 proc.), Słowacją (15,1 proc.), Litwą (2,7 proc.), Ukrainą (1,6 proc.), Rosją (0,8 proc.) i Białorusią (0,5 proc.).Szacunkowa wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców przekraczających polski odcinek zewnętrznej lądowej granicy Unii Europejskiej w III kwartale 2016 r. wyniosła ok. 2,5 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski przekraczających ten odcinek granicy - 122,3 mln zł.Wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemców na zewnętrznej granicy UE w III kwartale 2016 r. były o 5,9 proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. i 2,1 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego kwartału. Z kolei wydatki poniesione przez mieszkańców Polski za granicą były niższe zarówno w stosunku do III kwartału 2015 r., jak i II kwartału 2016 r., odpowiednio o 39,9 proc. i o 35,0 proc.Jakie wydatkiCudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski w III kwartale 2016 r. najwięcej, bo aż ok. 83 proc. przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, na żywność i napoje bezalkoholowe ok. 11 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) ponad 5 proc.Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się niezmiennie materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 24 proc. wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (ok. 20 proc.) oraz części i akcesoria do środków transportu (ok. 13 proc.).Mieszkańcy Polski, przekraczający w III kwartale 2016 r. zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość (ok. 57 proc.) wydatkowanych za granicą środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, głównie na zakup paliwa. Znaczny udział w strukturze wydatków Polaków przekraczających granicę zewnętrzną miały pozostałe wydatki (usługi) – ok. 17 proc., natomiast żywność i napoje bezalkoholowe - ok. 7 proc.Ruszają poświąteczne wyprzedaże. Gośćmi "Otwarcia Dnia" w TVN24 BiS w tym temacie były Tina Żyro oraz Izabela Kielczyk (27.12.2016):

Struktura wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski w III kwartale 2016 r.GUS
Ruszają poświąteczne wyprzedażeTVN24 BiS

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock