Pieniądze

Banki Leszka Czarneckiego podały wyniki. Strata Getinu mniejsza od prognoz

Pieniądze

Były szef KNF usłyszał zarzut
Były szef KNF usłyszał zarzuttvn24
wideo 2/3

Strata netto grupy Getin Noble Banku w trzecim kwartale 2018 roku wyniosła 14 milionów złotych, a strata netto Idea Banku - 32,6 miliona złotych - poinformowały banki w komunikatach.

Wynik Getinu okazał się lepszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 18,7 mln zł.

Z komunikatu wynika też, że po trzech kwartałach 2018 roku strata netto grupy Getin Noble Banku wynosi 177,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 186,3 mln zł.

Na koniec września saldo kredytów wynosiło 41,3 mld zł, a saldo depozytów 46,1 mld zł.

Emisja akcji

Getin podał, że od początku roku główny akcjonariusz zasilił bank kwotą 390 mln zł, co w połączeniu z obniżeniem minimalnych wymogów kapitałowych przyczyniło się do zmniejszenia luki kapitałowej o blisko 500 mln zł.

Getin Noble Bank planuje, że do kolejnej emisji akcji, gwarantowanej przez głównego akcjonariusza, dojdzie w 2019 roku. W jej ramach kapitał akcyjny zostanie zwiększony o 100 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Odpływ środków

Bank poinformował w raporcie, że "w wyniku prasowych publikacji Getin Noble Bank odnotował wzmożone wypływy środków ulokowanych w banku".

"W związku z publikacjami w mediach, które pojawiły się 13 listopada br., wokół sytuacji Banku powstał szum medialny, który wywołał niepewność wśród klientów i inwestorów Banku. W wyniku tego notowania akcji Banku uległy znacznej przecenie i fluktuacji oraz odnotowano wzmożone wypływy środków ulokowanych w Banku" - napisano w dokumencie.

"Źródła zaistniałej sytuacji nie były związane z działalnością operacyjną Banku, lecz były uwarunkowane przez czynniki zewnętrzne niezależne od banku. Bank na bieżąco realizuje zlecenia klientów, a wykonywane przez Bank operacje przebiegają sprawnie" - dodano.

Getin podał, że na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji nie mógł dokonać oszacowania wpływu całej sytuacji na przyszłe wyniki i sytuację finansową, jak również na realizację zaktualizowanego programu postępowania naprawczego i planu ochrony kapitału.

Chodzi o artykuł "Gazety Wyborczej", która napisała, że Leszek Czarnecki zawiadomił prokuraturę o złożeniu mu przez przewodniczącego KNF Marka Ch. propozycji korupcyjnej w zamian między innymi za przychylność regulatora dla procesu restrukturyzacji Getin Noble Banku. Ch. podał się do dymisji, wczoraj został zatrzymany przez CBA i przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut przekroczenia uprawień.

Idea Bank

Wyniki za trzeci kwartał podał również Idea Bank, inny z banków kontrolowanych przez Czarneckiego. Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku wyniosła 32,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 97,4 mln zł zysku netto.

Po trzech kwartałach 2018 roku strata neto banku wynosi 412 mln zł, a rok wcześniej bank zanotował zysk w wysokości 194,8 mln zł.

Idea Bank poinformował, że w okresie trzech kwartałów 2018 roku utrzymywał nadzorcze normy płynności na poziomie wymaganym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Transakcje bez zakłóceń

W połowie listopada Komisja Nadzoru Finansowego zamieściła wpis dotyczący Idea Banku na Liście ostrzeżeń publicznych KNF. "Powyższy fakt oraz nasilenie doniesień medialnych nie miały związku z bieżącą działalnością Banku. W tym czasie pomimo wzmożonego ruchu klientów Bank realizował bez zakłóceń wszystkie transakcje klientowskie" - napisano w raporcie. Bank poinformował, że jego zarząd jest w trakcie uzgodnień Planu Ochrony Kapitału z UKNF, a do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za trzeci kwartał nie został on zatwierdzony.

Idea Bank poinformował również, że planuje podwyższenie funduszy własnych. "W ramach podjętych działań związanych ze wzmocnieniem wskaźników kapitałowych, bank rozpoczął proces optymalizacji sumy bilansowej, który będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach. Działania te, połączone z zaplanowanym podwyższeniem funduszy własnych, powinny doprowadzić do wzmocnienia pozycji kapitałowej banku, co – poza zmianą modelu biznesowego - jest obecnym priorytetem zarządu banku" - napisano w komunikacie.

Bank podał też, że kontynuuje analizy dotyczące potencjalnego połączenia z Getin Noble Bankiem.

Autor: tol / Źródło: PAP Biznes

Pozostałe wiadomości