Duży bank zwróci klientom pieniądze. Ale trzeba się pospieszyć

Pieniądze

Kawecki o metodach uwierzytelniania stosowanych przez bankiTVN24 BiS
wideo 2/5

Zwrot prowizji oraz zwolnienie z opłat za przelew do innego banku. To rekompensaty, które otrzyma część klientów Getin Banku w wyniku decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trzeba się jednak pospieszyć, zainteresowani mają tylko dwa miesiące na zawarcie aneksu w placówce.

Rekompensaty to konsekwencja decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z początku września ubiegłego roku, o której teraz bank poinformował swoich klientów.

Urząd uznał niektóre działania Getin Banku w latach 2014-2016 za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Chodzi o sposób, w jaki poinformowano klientów o zmianach w regulaminach rachunków bankowych oraz tabelach opłat i prowizji bankowych.

"Dokonując tych zmian Bank nie wskazywał podstaw prawnych, które umożliwiały ich dokonanie oraz okoliczności faktycznych, które powodowały takie zmiany" - czytamy.

Dodatkowo klienci dowiadywali się o zmianach wyłącznie za pomocą wiadomości elektronicznych przesyłanych w ramach systemu bankowości internetowej.

Zdaniem urzędu wewnętrzne systemy banków w obecnej formie nie spełniają jednak cech trwałego nośnika informacji, ponieważ między innymi są całkowicie pod ich kontrolą, więc klient nie ma gwarancji, że treść nie będzie zmieniana przez bank.

Tymczasem prawo wymaga, aby banki przekazywały informacje na trwałym nośniku. Według UOKiK takim nośnikiem jest na przykład list w formie tradycyjnej lub elektronicznej, informacja zapisana na nośniku USB lub płycie CD, a także wiadomość e-mail, o ile zawiera w sobie wszystkie niezbędne dane.

Getin Bank zwraca pieniądze

W związku z tą decyzją Getin Bank zobowiązał się do zwrotu ewentualnych nadpłat opłat i prowizji wynikających z wprowadzonych zmian w latach 2014-2016. Zwrot dotyczy wszystkich klientów banku, którzy posiadali rachunek osobisty lub kredyt hipoteczny w tych latach.

By otrzymać pieniądze należy zawrzeć bezpłatny aneks w dowolnej placówce banku w ciągu dwóch miesięcy "od dnia następnego po dacie wysyłki do stosownego pisma informacyjnego". "W przypadku rachunków wspólnych aneks musi zostać podpisany przez wszystkich współwłaścicieli" - dodano.

Co ważne, po upływie okresu na podpisanie aneksu nie będzie możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy.

Każda sytuacja będzie rozpatrywana i weryfikowana indywidualnie. "W przypadku, gdy Państwa indywidualne rozliczenie wykaże, że na podstawie Tabel sprzed ich zmiany nie zapłaciliby Państwo niższych opłat wówczas Bank przekaże Państwu informacje o braku środków do zwrotu" - czytamy w komunikacie.

Ponadto bank przyznał rekompensatę publiczną dla klientów Getinu w latach 2014-2016 w postaci zwolnienia, przez okres dwóch miesięcy z opłat za zewnętrzny przelew dokonany w placówce banku. Zwolnienie obowiązuje w okresie od 17 czerwca do 19 sierpnia 2019 roku. Rekompensata publiczna zostanie przyznana konsumentom, niezależnie od tego czy zawrą aneks.

Inne banki

Getin Bank nie jest jedyną instytucją finansową, którą UOKiK skrytykował za sposób komunikacji z klientami.

Pod koniec września ubiegłego roku o zwrocie prowizji informował ING Bank Śląski.

W lipcu 2018 roku UOKiK poinformował także, że o zmianach opłat nieprawidłowo informowały Alior Bank, Bank Millennium, BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska), Deutsche Bank, Idea Bank, Pekao SA i Plus Bank.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock