Obniżka stóp procentowych? "Nie można odrzucać takiego scenariusza"

Pieniądze

Pięć opłat bankowych, o których możesz nie wiedziećtvn24bis.pl
wideo 2/4

Nie można wykluczyć obniżki stóp procentowych w sytuacji, gdyby doszło do pogorszenia się koniunktury gospodarczej - mówił w czwartek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych członek Rady Polityki Pieniężnej Eryk Łon. Jego zdaniem nie można odrzucać takiego scenariusza, choć obecny poziom stóp procentowych jest korzystny dla gospodarki.

Komisja zapoznała się w czwartek ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2017 roku oraz ze sprawozdaniem z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2017. W posiedzeniu wzięło udział kilku członków Rady Polityki Pieniężnej.

"Jeżeli mielibyśmy zachować elastyczność w prowadzeniu polityki monetarnej, nie można odrzucać scenariusza obniżek stóp procentowych" - powiedział członek Rady Eryk Łon, odpowiadając na pytania posłów.

Korzystny poziom

Przyznał, że obecny poziom stóp "jest korzystny dla gospodarki" i nie ma potrzeby zmian, bo "gospodarka rozwija się bardzo dobrze, mamy bardzo niskie bezrobocie". - Uważam jednak, że trzeba przygotować się na scenariusze mniej korzystne dla polskiej gospodarki - zaznaczył Łon. - Gdyby doszło do spowolnienia koniunktury gospodarczej i wyhamowania wskaźników nastrojów przedsiębiorców i konsumentów, gdyby się one pogarszały, to rzeczywiście można rozważać również obniżki stóp procentowych - powiedział Łon.

Łon zadeklarował też, że jest zdecydowanym zwolennikiem nie przyjmowania waluty euro. - Jestem w dalszym ciągu zwolennikiem utrzymania naszej waluty narodowej i będę dalej bronił prawa Polski do prowadzenia polskiej polityki monetarnej i prawa do posiadania własnego pieniądza, polskiego złotego - powiedział. Utrzymanie polskiego pieniądza jest, zdaniem członka RPP, "wielką zasługą" okresu po 1989 roku.

Bez zmian od ponad 3 lat

6 czerwca 2018 roku RPP pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. W skali rocznej referencyjna stopa NBP nadal wynosi 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., zaś redyskonta weksli 1,75 proc.

Rada uzasadniła swoją decyzję stwierdzeniem, że "obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną". W ocenie RPP "bieżące informacje nadal wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce, mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach". Rada uważa jednak, że "zgodnie z dostępnymi prognozami w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego". - Mimo relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w ubiegłym roku wzrostu płac, dynamika cen konsumpcyjnych pozostaje umiarkowana. Niska pozostaje inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii" - głosił komunikat.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku.

Autor: tol//sta / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock