TVN24 Biznes | Pieniądze

Zmiany dla emerytów i rencistów. Od czerwca będą mogli dorobić więcej

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb
Źródło:
PAP
Marian Noga o bezrobociu w kwietniu
TVN24Marian Noga o bezrobociu w kwietniu

Od 1 czerwca zmieniają się limity zarobkowe dla emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, oraz rencistów - przypomniał w piątkowym komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Progi będą wyższe, więc seniorzy będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń. 

"Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia" - wskazano. Emerytura lub renta są zmniejszane, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 czerwca kwota ta wyniesie 3732,10 zł brutto.

Świadczenie jest zawieszane wówczas, gdy przychód przekroczy 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 czerwca kwota ta będzie wynosić 6931,00 zł. Inaczej jest w przypadku renty socjalnej - ona jest zawieszana po przekroczeniu 3732,10 zł przychodu.

Oznacza to, że "jeśli przychód przekroczy 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 procent, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba" - czytamy.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Limit przychodów nie dla wszystkich

Limit przychodów nie dotyczy jednak wszystkich świadczeniobiorców. "O limitach muszą pamiętać tzw. wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny), oraz renciści" - wskazał cytowany w komunikacie rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Bez ograniczeń zarobkować mogą także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Autor:mb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości