TVN24 Biznes | Pieniądze

ZUS wyliczy emeryturę na korzystniejszych zasadach. Ostatni dzień na złożenie wniosku

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Premier o emeryturach osób z rocznika 1953TVN24
wideo 2/5
TVN24Premier o emeryturach osób z rocznika 1953

W poniedziałek mija termin na złożenie wniosku o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 roku.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

W lipcu 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób, które urodziły się w 1953 roku. Wprowadza ona możliwość korzystnego obliczenia emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

Przepis dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Chodzi o osoby urodzone w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem.

Wniosek do ZUS

Osoba, która pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, powinna złożyć wniosek o emeryturę powszechną najpóźniej do 11 stycznia 2021 roku.

"Dzięki temu Zakład wyliczy świadczenie na korzystniejszych zasadach. Do złożenia wniosku służy standardowy formularz o symbolu EMP. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku" – wyjaśnił, cytowany w komunikacie, rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Kto nie musi składać wniosku?

Osoba, która ma już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, nie musi składać wniosku. ZUS sam (z urzędu) przeliczy wysokość emerytury powszechnej na podstawie nowych przepisów. Przeliczenia dokona po 11 stycznia 2021 roku i prześle w tej sprawie decyzję z nową wysokością świadczenia.

W takim przypadku "emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego Zakład podjął wypłatę emerytury powszechnej".

Nowelizacja

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS, dotycząca ponownego przeliczenia zaniżonych emerytur, jest efektem dwóch projektów - rządowego i senackiego. Podczas prac w Sejmie projekty były rozpatrywane wspólnie, jednak za główną uznano propozycję rządową.

W nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującej od 1 stycznia 2013 r. zapisano, że wysokość emerytury przysługującej w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego powinna być pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Zapis ten w odniesieniu do osób z rocznika 1953 zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w marcu 2019 roku.

TK stwierdził, że zakwestionowany przepis nie budziłby wątpliwości, gdyby został ogłoszony, zanim osoby z rocznika 1953 podejmowały decyzję o przejściu na wcześniejszą emeryturę.

Autor:kris/dap

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock