TVN24 Biznes | Pieniądze

Zmiany w emeryturach. Rząd przyjął projekt

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP
Czy zostanie wprowadzona emerytura bez podatku? Marlena Maląg odpowiada
Czy zostanie wprowadzona emerytura bez podatku? Marlena Maląg odpowiada Polskie Radio
wideo 2/7
Polskie RadioCzy zostanie wprowadzona emerytura bez podatku? Marlena Maląg odpowiada

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – poinformowało w środę Centrum Informacyjne Rządu. Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania ZUS.

Projekt przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej przewiduje m.in. wprowadzenie zmiany dotyczące wypłat dla nowych świadczeniobiorców, którzy nabędą świadczenia od 1 stycznia 2022 r. Chodzi o wprowadzenie zasady, że wypłata gotówkowa (za pośrednictwem operatora pocztowego) oraz za pośrednictwem banku będzie miała charakter równorzędny, bez uprzywilejowywania którejkolwiek z form wypłaty – poinformowało CIR.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Emerytury czerwcowe

Nowe przepisy mają rozwiązać problem tzw. emerytur czerwcowych (braku waloryzacji kwartalnej i w konsekwencji niższych świadczeń dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu). Chodzi o ustalanie emerytury w taki sposób, jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.

Nowelizacja wprowadza obowiązek przekazywania do ZUS niezbędnych danych do ustalenia uprawnień i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przez płatników i ubezpieczonych.

Projekt przewiduje również możliwość ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku, gdy niezdolność ta powstała w okresach pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Zasiłki

Nowe przepisy przewidują też nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego (zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności, jak i z przerwą nie dłuższą niż 60 dni, ale niezależnie od tego, czy niezdolność byłaby spowodowana tą samą, czy inną przyczyną).

Skrócono okres możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni.

CIR poinformował, że nowelizacja wprowadza ograniczenie przekazywania korekt deklaracji ubezpieczeniowych tylko do 5 lat od momentu wymagalności składek.

Ujednolicono także przepisy dotyczące częstotliwości zgłaszania wniosków o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez emerytów kontynuujących aktywność zawodową.

Nowelizacja wprowadza także obowiązek założenia Platformy Usług Elektronicznych przez wszystkich płatników składek od 1 stycznia 2023 r.

Wprowadzono możliwość umorzenia, odroczenia lub udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przez ZUS. Uproszczono natomiast procedury przy przyznawaniu prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Na mocy nowych przepisów ZUS uzyska dostęp do elektronicznego centralnego rejestru dotyczącego zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Nowe rozwiązania wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości