Dotacje – na jaki cel i na jakich warunkach można otrzymać bezzwrotną i nieodpłatną pomoc finansową

Autor:
red
Źródło:
czystepowietrze.gov.pl, wfosigw.pl
Konrad Fijołek: musimy szybko podjąć działania, które wiążą się z wymianą pieców "kopciuchów"
Konrad Fijołek: musimy szybko podjąć działania, które wiążą się z wymianą pieców "kopciuchów"TVN24
wideo 2/3
TVN24Konrad Fijołek: musimy szybko podjąć działania, które wiążą się z wymianą pieców "kopciuchów"

Dotacje to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Stanowią one formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej o charakterze uznaniowym. Jednym z programów oferujących dotację na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację jest tzw. program Czyste Powietrze.

Dotacje to środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych funduszy celowych, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.Dotacje cechują się nieodpłatnością, bezzwrotnością i uznaniowością.Przykładem dotacji są m.in. dotacje z programu Czyste Powietrze.

Dotacje – gdzie można się o nie ubiegać

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dotacje to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Pochodzą one z:

– budżetu państwa, – budżetu jednostek samorządu terytorialnego, – państwowych funduszy celowych.

Podstawą przeznaczenia środków na konkretne cele jest Ustawa o finansach publicznych, odrębne ustawy lub umowy międzynarodowe.

Istotną cechą dotacji jest to, że jest to pomoc finansowa o charakterze nieodpłatnym. Ponadto jest ona bezzwrotna. Warto także zaznaczyć, że dotacje mają charakter uznaniowy, co oznacza, że otrzymanie pomocy finansowej uzależnione jest od spełnienia szczegółowo określonych warunków. Kolejnym etapem jest wniosek oraz decyzja właściwego organu o przyznaniu środków finansowych lub odrzuceniu złożonego wniosku.

Czyste Powietrze – dotacja na wymianę źródeł ciepła i termomodernizacje domu

Czyste Powietrze to rządowy program dopłat do wymiany starych pieców, a także na docieplenie domów jednorodzinnych. Ruszył on we wrześniu 2018 roku, planowany jest zaś do 2029 roku. Celem programu Czyste Powietrze jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji w związku z ogrzewaniem domów jednorodzinnych paliwem słabej jakości i użytkowaniem przestarzałych instalacji grzewczych. 

CZYTAJ TAKŻE: Program "Czyste powietrze". Duży wzrost liczby wniosków

Wniosek w ramach programu Czyste Powietrze można złożyć za pośrednictwem stron internetowych lub bezpośrednio w WFOŚGiW, czyli w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który obejmuje działaniem województwo, w którym zlokalizowany jest budynek. Złożenie wniosku jest bezpłatne, kwota dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację wynosi do 30 tysięcy złotych na podstawowym poziomie, na podwyższonym zaś do 37 tysięcy złotych.

Ustawodawca szczegółowo określił, jakie podmioty mogą ubiegać się o dotację z programu Czyste Powietrze. Jednym z warunków jest wysokość zarobków rocznych oraz miesięcznych. 

Dotacje – przykłady 

Wskazać można wiele przykładów programów rządowych, których celem jest dofinansowanie i finansowanie realizacji zadań. Są to m.in.:

– program Moja Woda (dotacje do 5 tysięcy złotych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe) – dodatek mieszkaniowy (forma wsparcia osób o najniższych dochodach, które nie są w stanie opłacać czynszu bądź innych kosztów utrzymania mieszkania) ) – dotacja na kapitał obrotowy (bezzwrotne wsparcie przeznaczone na utrzymanie działalności i wydatki związane z bieżącą działalnością firm).

Dotacje przewidziane są także w tzw. Tarczach Antykryzysowych, czyli pakietach świadczeń, które skierowane są do przedsiębiorców działających w różnych branżach w związku z pandemią COVID-19. 

Akt prawny: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240

Autor:red

Źródło: czystepowietrze.gov.pl, wfosigw.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości