Blisko miliard złotych dla rodziców. "Rozpatrzyliśmy około 100 procent wniosków"

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP
Wielkopolska: część szkół ogranicza zajęcia z powodu epidemiiTVN24
wideo 2/5
TVN24Wielkopolska: część szkół ogranicza zajęcia z powodu epidemii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do tej pory wypłacił około 1,3 miliona dodatkowych zasiłków opiekuńczych na kwotę 912 milionów złotych. Z informacji przekazanych przez rzecznika ZUS Pawła Żebrowskiego wynika, że rozpatrzono już prawie 100 procent wniosków.

W marcu, w związku z epidemią COVID-19, rząd umożliwił korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom, którzy musieli zaopiekować się dzieckiem, gdy zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach były zawieszone. Początkowo dodatkowy zasiłek był przyznany na 14 dni, jednak rząd sukcesywnie przedłużał czas jego obowiązywania, ostatnio do 20 września.

Rzecznik ZUS przekazał, że wypłacono już około 1,3 miliona dodatkowych zasiłków opiekuńczych na kwotę 912 milionów złotych.

- Ostatnie miesiące to dla nas czas wytężonej pracy. Najwięcej wniosków złożono w czasie tak zwanego lockdownu (zamknięcia gospodarki - red.). We wrześniu sytuacja ustabilizowała się. Wniosków było już o wiele mniej - podkreślił Żebrowski.

- Najważniejsze jednak, że poradziliśmy sobie z tym zadaniem. Rozpatrzyliśmy już około 100 procent wniosków - dodał.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przyznawany z powodu COVID-19, obowiązywał do 20 września. Obecnie istnieje możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub opiekuna dziennego – zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku (na wszystkie dzieci).

Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje również w przypadku choroby dziecka do ukończenia 14. roku życia.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 14 lat, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagających opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, ten zasiłek, w wymiarze 30 dni, przyznawany jest do 18. roku życia.

Na tych samych zasadach, zasiłek ten przysługuje również między innymi w przypadku, gdy rodzic stale opiekujący się dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagającym opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji nie może zapewnić opieki dziecku np. na skutek choroby.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 procent wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock