TVN24 Biznes | Pieniądze

300 złotych na dziecko. Wkrótce rusza nabór wniosków

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Morawiecki: Na dzisiaj to są nasze zdecydowane plany. 1 września wracamy do szkół, 1 października na uczelnieTVN24
wideo 2/5
TVN24Morawiecki: Na dzisiaj to są nasze zdecydowane plany. 1 września wracamy do szkół, 1 października na uczelnie

Od 1 lipca będzie można złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start 300 plus. Na razie będzie to możliwe wyłącznie drogą internetową. Miesiąc później ruszy możliwość składania wniosków w formie papierowej.

Program Dobry Start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wsparciem będzie objętych 4,6 miliona uczniów.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Wniosek o 300 plus

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o 300 plus można składać online od 1 lipca przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Od 1 sierpnia składanie wniosków będzie możliwe także drogą tradycyjną - w formie papierowej - bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Wniosek można będzie złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o świadczenie Rodzina 500 plus, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie, na przykład w centrum świadczeń. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

"Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku" - czytamy na stronie MRPiPS. Termin na złożenie wniosku upłynie 30 listopada.

Program Dobry Start nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola oraz dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w tak zwanej zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie nie przysługuje również na studentów.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock