Miliardy złotych do kieszeni. Nowe dane w sprawie sztandarowego programu rządu

Pieniądze

Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciejtvn24
wideo 2/35

Ponad 11,3 miliarda złotych - tyle pieniędzy trafiło do rodzin z programu Rodzina 500 plus w pierwszym półroczu 2018 roku. Jak podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wsparciem objętych jest ponad 3,74 miliona dzieci do 18 lat.

W całej Polsce programem Rodzina 500 plus jest objętych 54,1 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Jak wynika z raportu, świadczenie trafia do 2,45 mln rodzin. Z wcześniejszej odpowiedzi resortu na interpelację poselską wynikało, że liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wynosiła w kwietniu ponad 3,7 miliona, prawa do 500 plus nie miało natomiast 3,2 miliona dzieci. Według informacji z rządowego dokumentu największy udział stanowią rodziny z dwójką dzieci, których w czerwcu 2018 roku było ponad 1,5 mln, a ich udział w ogólnej liczbie rodzin wyniósł 61,4 procent. Kolejną grupę stanowią rodziny z jednym dzieckiem 569,8 tys. z 23,2 procent udziałem w ogólnej liczbie rodzin w programie.

Rodziny wielodzietne w czerwcu 2018 roku stanowiły grupę 376,2 tys. rodzin, z 15,3 procent udziałem w ogólnej liczbie rodzin w programie. Ponadto 5 procent wszystkich rodzin stanowią rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Jak czytamy w raporcie, na wsi mieszka 1,31 mln dzieci, czyli ponad 34,5 procent ogółu otrzymujących świadczenie.

W 2018 roku do rodzin trafiło ponad 11,3 mld zł. Najwięcej, bo 1,67 mld do rodzin z województwa mazowieckiego. Najmniej do rodzin mieszkających w województwie opolskim - 237,5 mln zł.

500 plus bez zmian

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie media donosiły o możliwym zwiększeniu świadczenia wychowawczego z 500 zł do 1000 zł.

Jak podkreśliła jednak minister rodziny Elżbieta Rafalska w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej resortu, "nie trwają żadne prace dotyczące zmian wysokości świadczenia przyznawanego w ramach programu Rodzina 500". Przypomniała, że trwa przyjmowanie wniosków i wydawane są decyzje przyznające świadczenie w wysokości 500 zł na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października 2018 do 30 września 2019 roku. Rafalska zaznaczyła, że ministerstwo rodziny na bieżąco monitoruje realizację programu i jego efekty.

Do informacji medialnych odniosła się także wicepremier, szefowa Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beata Szydło.

"Program 500 plus to ogromny sukces. Polskim rodzinom żyje się lepiej. Cieszę się, że jest dobrze odbierany przez Polaków. Pozytywnie oceniają go eksperci. Dlatego będzie kontynuowany w obecnej formule. Dyskusja o jego zmianie jest dziś niepotrzebna. »Lepsze jest wrogiem dobrego«" - napisała na Twitterze.

O programie

Program Rodzina 500 plus ruszył 1 kwietnia 2016 roku w całej Polsce.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

W raporcie podsumowującym dwa lata programu Rodzina 500 plus wskazano, że w tym okresie do rodzin trafiło w sumie 42,62 mld zł.

Autor: mb//dap / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty: