Szybszy wzrost, wyższe wynagrodzenia. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć o budżecie na 2016 rok

Pieniądze

TVN24 Biznes i ŚwiatPlan finansowy państwa na 2016 rok

Sejm zbiera się dzisiaj na zaplanowanym na jeden dzień posiedzeniu, podczas którego m.in. odbędzie się pierwsze czytanie projektu budżetu na 2016 roku. Oto pięć jego najważniejszych założeń.

1. Deficyt W projekcie zaplanowano dochody budżetu państwa w wysokości 313 mld 788 mln 526 tys. zł. Wydatki mają nie przekroczyć 368 mld 528 mln 526 tys. zł i być wyższe od zaplanowanego w projekcie znowelizowanej ustawy budżetowej na 2015 r. o 31 mld 848 mln 526 tys. zł, tj. o 9,5 proc. wydatki w wysokości 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

Deficyt nie powinien przekroczyć 54 mld 740 mln zł. 2. Dług publiczny Państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 56,2 mld zł w 2015 r. i o 42 mld zł w 2016 r. Relacja długu do PKB wyniesie 49,1 proc. pod koniec 2015 r. i 49 proc. w 2016 r 3. PKB, inflacja, płace Rząd założył, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc., wynagrodzenia w gospodarce narodowej będą wyższe o 3,6 proc., a zatrudnienie o 0,8 proc. Resort finansów spodziewa się wzrostu spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) o 5,5 proc. 4. Nowe podatki Wpływ na dochody budżetu państwa w 2016 r., będą m.in.: wprowadzenie tzw. podatku bankowego i podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. W efekcie dochody podatkowe w 2016 r. mają wynieść 276 mld 120 mln zł, co stanowi 14,6 proc. PKB prognozowanego na 2016 r.

Ponadto rząd zaplanował po stronie dochodów wpływy z aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz, w wysokości 9 mld 233 mln 270 tys. zł.

5. Priorytetowy program

Projekt przewiduje finansowanie priorytetowego dla rządu programu Rodzina 500 plus.

W wydatkach uwzględniono także zwiększenie o ponad 2 mld zł wynagrodzeń dla grup pracowniczych, które - co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. zamrożeniem wynagrodzeń. Budżet przewiduje pieniądze na jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Łączny koszt wypłaty tych dodatków wyniesie 1,41 mld zł.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock