Fiskus ujawni dane największych firm w Polsce. Jest podpis prezydenta

Pieniądze

Morawiecki: To my wprowadziliśmy temat walki z rajami podatkowymitvn24
wideo 2/3

Informacje o rozliczeniach podatkowych największych firm będą publikowane - zakłada nowelizacja ustawy o podatku od osób prawnych (CIT), którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany wejdą w życie od początku przyszłego roku.

O złożonym w ubiegły piątek podpisie prezydenta poinformowała we wtorek jego kancelaria.

Uszczelnienie systemu

Według resortu finansów nowe prawo ma się przyczynić do uszczelnienia systemu, skłoni bowiem podatników do prawidłowego i rzetelnego wypełniania zobowiązań podatkowych. Zgodnie z ustawą minister rozwoju i finansów będzie mógł publikować na stronie resortu w Biuletynie Informacji Publicznej informacje zawierające podstawowe dane podatkowe największych firm. Będzie to dotyczyć podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, a także podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów. Informacja będzie wynikała z zeznania podatkowego i będzie obejmować indywidualne dane podatnika CIT, takie jak: nazwa i numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP); rok podatkowy; wysokość osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego podatku. W informacji będzie można także wskazać procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto podatnika, wykazanym w sprawozdaniu finansowym za ten sam rok. Zdecydowano, że upublicznianie tych danych nie będzie naruszać przepisów o tajemnicy skarbowej.

Możliwość odwołania

Podatnik, którego dane podano do publicznej wiadomości, będzie mógł złożyć wniosek do ministra rozwoju i finansów o ich usunięcie lub sprostowanie. Indywidualne dane podane do publicznej wiadomości będą co kwartał aktualizowane. Indywidualne dane podatnika będą upubliczniane przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały opublikowane. Zgodnie z informacjami MF zmiana będzie dotyczyć 2 tysięcy największych podmiotów gospodarczych, które odpowiadają za ok. 60 proc. dochodów budżetu z tytułu CIT.

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP