TVN24 Biznes | Pieniądze

Czternasta emerytura coraz bliżej. Wszystko, co musisz wiedzieć

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Emerytury. Polska się starzejetvn24bis
wideo 2/6
tvn24bisEmerytury. Polska się starzeje

Kto otrzyma tak zwaną czternastą emeryturę? Jaka będzie wysokość świadczenia? Kiedy zostaną wypłacone pieniądze? To tylko niektóre pytania w sprawie świadczenia, na które zielone światło dali posłowie. Poniżej piszemy o szczegółach.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Za ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w czwartek zagłosowało 420 posłów, przeciw było 19, a 12 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie. Najbliższe posiedzenie zaplanowano w dniach 17-19 lutego.

Dla kogo?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśniło, że rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

"W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne" – wyjaśniono.

Jedna czternasta emerytura przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba.

Wysokość świadczenia

Zgodnie z ustawą pełną czternastą emeryturę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają seniorzy pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. Od marca 2021 roku minimalne emerytury mają być podniesione z 1200 do 1250 zł brutto.

"W przypadku osób pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 złotych stosowana będzie zasada 'złotówka za złotówkę', a więc tak zwana czternasta emerytura będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 złotych" – wyjaśniła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W jej ocenie "to sprawiedliwe rozwiązanie, które pozwoli uniknąć sytuacji, gdy przekroczenie kryterium o kilka złotych wiązałoby się z pozbawieniem prawa do świadczenia".

Posłowie opozycji proponowali zniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia. Poprawka została jednak odrzucona.

Kiedy wypłata pieniędzy?

Aby otrzymać czternastą emeryturę, nie będzie trzeba składać wniosku. Świadczenie ma być wypłacane z urzędu w terminie wypłaty listopadowych świadczeń.

W ustawie znalazły się jednak dwa wyjątki.

Wypłata świadczeń ma nastąpić w grudniu 2021 roku – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz w styczniu 2022 roku – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Koszt

Rząd szacuje koszt wypłaty świadczeń na 11,4 mld zł. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. Dodatkowa emerytura ma trafić do 9,1 mln świadczeniobiorców, czyli 93,76 procent ogółu.

"Zdecydowana większość, bo ok. 7,9 mln świadczeniobiorców otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,2 mln świadczeniobiorców w wysokości niższej – ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie" – wskazali przedstawiciele MRiPS.

Co ważne - jak podkreślił resort - kwota świadczenia nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki. Z kwoty tak zwanej czternastej emerytury nie będą także dokonywane potrącenia i egzekucje.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock