Cudzoziemcy wydali w Polsce krocie. W pół roku 18,3 mld zł

Pieniądze

W pierwszym półroczu 2015 r. cudzoziemcy wydali w Polsce 18,3 mld zł

W pierwszym półroczu 2015 r. cudzoziemcy wydali w Polsce 18,3 mld zł, w tym czasie przebywający za granicą Polacy - 8,2 mld zł - wynika ze środowego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak podał Urząd było to odpowiednio o 5,4 proc i 3,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Kto najwięcej?

W II kwartale 2015 r. cudzoziemcy wydali u nas ok. 9,9 mld zł, natomiast Polacy za granicą - 4,6 mld zł. To więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. odpowiednio o 3,8 proc i 6,7 proc. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki cudzoziemców były wyższe o 17,3 proc., a Polaków o 25,6 proc wyższe. Średnio w II kwartale 2015 r. cudzoziemiec wydał w Polsce ok. 472 zł, natomiast Polak za granicą - 341 zł. Najwięcej wydali w Polsce, (biorąc pod uwagę granicę lądową), obcokrajowcy przekraczający granicę z Niemcami: to 48,3 proc. ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających lądową granicę Polski w II kwartale 2015 r., następnie ci, którzy przekroczyli granicę z Ukrainą (17,4 proc.), Czechami (11,7 proc.), Słowacją (8,1 proc.), Białorusią (7,5 proc.), Litwą (5,1 proc.) Najmniej - bo 1,9 proc. wydali ci, którzy przyjechali do nas z Rosji. - Szacunkowa wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców przekraczających polski odcinek zewnętrznej lądowej granicy Unii Europejskiej w II kwartale 2015 r. ukształtowała się na poziomie 2,3 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski przekraczających ten odcinek granicy – 199,9 mln zł - podkreślono w komunikacie Urzędu. - Wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemców na zewnętrznej granicy UE w II kwartale 2015 r. były o 1,8 proc. wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. i 24,5 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego kwartału. Z kolei wydatki poniesione przez mieszkańców Polski za granicą były o 1,7 proc. niższe w stosunku do II kwartału 2014 r. i o 17,6 proc. wyższe aniżeli w I kwartale 2015 r. - czytamy.

W przypadku Polaków (również biorąc pod uwagę lądową granicę Polski), najwięcej wydali ci, którzy przekroczyli granicę z Niemcami (49 proc. ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w II kwartale 2015 r.), następnie z Czechami - 29, 4 proc., Słowacją (11,4 proc.), Rosją (4,2 proc.), Litwą (3,6 proc.), Ukrainą (1,8 proc.). Najmniej wydali Polacy, którzy przekroczyli w tym czasie granicę Białorusią (0,6 proc.).

Struktura wydatków

GUS przyjrzał się też strukturze asortymentowej wydatków, jaka występowała na poszczególnych odcinkach granicy, zarówno wśród cudzoziemców, jak i Polaków. Jak napisali analitycy Urzędu, jest ona związana m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długością pobytu, czy też opłacalnością dokonywania zakupów za granicą. W II kwartale 2015 r. obcokrajowcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski największe wydatki ponieśli na odcinku z Ukrainą – ok. 1,493 mln zł, następnie z Białorusią – około 644 mln zł, a przekraczający odcinek granicy z Rosją – około 163,5 mln zł. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresie 2014 r. wydatki cudzoziemców przekraczających granicę lądową z Ukrainą wzrosły o 10,5 proc. Spadły za to wydatki przekraczających granicę lądową z Białorusią i Rosją, odpowiednio o 9 proc. i 18,4 proc. Polacy przekraczający w II kwartale 2015 r. zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski największe wydatki ponieśli na odcinku z Rosją (ok. 126 mln zł), następnie z Ukrainą (ok. 54 mln zł) i z Białorusią (ok. 19 mln zł). W porównaniu z II kwartałem 2014 r. wydatki Polaków przekraczających granicę lądową z Ukrainą były wyższe o 4,1 proc, natomiast z Białorusią i Rosją spadły o odpowiednio o 13,5 proc. i 2,1 proc. Jak zauważyli analitycy GUS, na spadek ten "zapewne" wpływ miała sytuacja międzynarodowa. W II kwartale br. cudzoziemcy, przekraczający zewnętrzną granicę UE w Polsce, na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli ok. 84 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe ok. 13 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) ponad 3 proc. Największym zainteresowaniem cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania - stanowiło to ok. 27 proc. wydatków na towary nieżywnościowe. Na sprzęt RTV i AGD przeznaczyli ok. 15 proc. wydatków, na części i akcesoria do środków transportu również 15 proc. Polacy, którzy w II kw. przekraczali granicę zewnętrzną UE na odcinku z Ukrainą, Rosja i Białorusią, ok. 68 proc. swych wydatków za przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych. Jak podał GUS, kupowaliśmy tam głównie paliwa. Na usługi przeznaczyliśmy – ok. 7 proc. wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe – ok. 4 proc.

Liczba przekroczeń granicy

GUS podał też, że II kwartale 2015 r. szacunkową liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 70,6 mln, z tego 42,9 mln dotyczyło cudzoziemców (60,8 proc. przekroczeń ogółem) oraz 27,7 mln Polaków (39,2 proc.). Około 76,9 proc. to granica lądowa Polski z krajami Unii Europejskiej, 12 proc. zewnętrzna granicy lądowa UE, 10,4 proc. granica powietrzna i 0,7 proc. morska. Największy ruch był na odcinku z Niemcami (46,9 proc. ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w II kwartale 2015 r.), z Czechami - 23,9 proc., Słowacją - 12,4 proc., Ukrainą - 7,8 proc., Litwą - 3,3 proc., Białorusią - 3,1 proc. Najmniejszy ruch był na granicy z Rosją - 2,6 proc.. Badania przeprowadzone w II kwartale 2015 r. pokazują, że najczęściej granicę przekraczały osoby ( dotyczy to zarówno Polaków jak i obcokrajowców) mieszkający do 50 km od granicy. Było to 69,8 proc. cudzoziemców i 68,7 proc. Polaków, przy czym 53,3 proc. cudzoziemców i 55,7 proc. Polaków mieszkało w pasie do 30 km od granicy. Natomiast w odległości powyżej 100 km od granicy zamieszkiwało 22,2 proc. cudzoziemców i 21,3 proc. Polaków przekraczających lądową granicę Polski. Przekraczający granicę (zarówno cudzoziemcy jak i Polacy) zakupy robią najchętniej tuż za nią. Tak postąpiło 78 proc. cudzoziemców i 65 proc. Polaków. Zdecydowana większość z nich (odpowiednio 66,5 proc. obcokrajowców i 57,2 proc. Polaków, sprawunki załatwiało w odleglości mniejszej niż 30 km od granicy.

W 2014 r. cudzoziemcy ze Wschodu wydali w Polsce ponad 9,6 mld zł:

Gigantyczne zakupy cudzoziemców ze WschoduTVN24 BiS

Autor: mb / Źródło: PAP