Pieniądze

Francuski bank pod lupą UOKiK. Wprowadzał klientów w błąd

Pieniądze

sxc.huUOKiK ma zastrzeżenia względem banku co do zmian w tabelach opłat i prowizji, regulaminach i umowach.

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Credit Agricole Bank Polska, kwestionując sposób, w jaki bank wprowadza zmiany w tabelach opłat i prowizji, regulaminach i umowach, m.in. przy umowach o kredyt hipoteczny.

Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko bankowi, w którym kwestionuje sześć praktyk banku w następstwie analizy zmian, które bank wprowadzał w tabelach opłat i prowizji, regulaminach i umowach oraz weryfikacji elektronicznego systemu komunikowania się z konsumentami - podał Urząd.

1. Niedozwolone postanowienia zastąpione inną klauzulą

Zdaniem Urzędu, bank nie może w trakcie wykonywania umowy zmieniać jej warunków, gdy nie ma odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej, niedozwolone jest też zastępowanie postanowienia niedozwolonego inną klauzulą.

2. Zły nośnik informacji o zmianach

UOKiK ustalił tymczasem m.in., że Credit Agricole informował klientów o zmianach w umowach przy wykorzystaniu wewnętrznego konta w ramach bankowości elektronicznej. Tymczasem - jak podaje UOKiK - zgodnie z prawem, powinno to nastąpić na trwałym nośniku – np. na papierze lub - za wyraźną zgodą konsumenta - mailem. Zdaniem Urzędu, wewnętrzny serwis przedsiębiorcy nie jest trwałym nośnikiem, ponieważ jest całkowicie pod jego kontrolą – w związku z tym przekazywane wiadomości mogą zostać zmienione lub usunięte w każdej chwili bez wiedzy klienta.

3. Zmiany bez podstawy prawnej

UOKiK kwestionuje także to, że Credit Agricole Bank Polska dokonywał zmian w umowach nie wskazując: podstawy prawnej oraz okoliczności, które zdecydowały o np. podwyżce opłat i prowizji. Zdaniem UOKiK, klienci powinni mieć możliwość rzetelnej oceny tego, czy rzeczywiście zaistniały zdarzenia dające przedsiębiorcy prawo do wprowadzania zmian, jak i czy umowa w tym zakresie przewidywała taką możliwość.

4. Zmiany bez klauzuli modyfikacyjnej

Zastrzeżenia Urzędu wzbudzają także zmiany umów dokonywane bez odpowiedniej podstawy prawnej, ponieważ kontrakt nie zawiera tzw. klauzuli modyfikacyjnej, czyli takiego postanowienia, które jasno i wyraźnie precyzuje co i w jakich okolicznościach może ulec zmianie.

5. Nowe warunki ustalone jednostronnie przez bank

Zdaniem Urzędu nie jest również dozwolone zastępowanie postanowienia niedozwolonego innymi warunkami jednostronnie ustalonymi przez przedsiębiorcę. Jak uzasadnia UOKiK, klauzula niedozwolona nie wiąże konsumenta z mocy prawa, a jeżeli przedsiębiorca chciałby zastąpić postanowienie niedozwolone innym, to może to zrobić proponując klientowi podpisanie aneksu. Jednak ten nie musi się godzić na te warunki i może odmówić podpisania aneksu.

6. Ujemne oprocentowanie kredytu we frankach nieuwzględnione

Urząd ma również zastrzeżenia do nieuwzględniania w rozliczeniu umów kredytowych we frankach szwajcarskich ujemnego oprocentowania. W konsekwencji konsumenci muszą ponosić koszty związane z wyższym oprocentowaniem kredytu. Jest to ósme postępowanie Urzędu dotyczące nieuwzględniania ujemnego oprocentowania.

Credit Agricole nie jest jedyny

Jak podał Urząd, postępowanie przeciwko Credit Agricole Bank Polska nie jest jedynym, w którym Urząd bada sposób wprowadzania zmian w umowach, regulaminach oraz w tabelach opłat i prowizji. Weryfikowane są obecnie procedury stosowane w 11 innych bankach. Konsumenci, którzy chcieliby powiadomić UOKiK o niezgodnym z prawem wprowadzaniu zmian w umowach bankowych, mogą to zrobić wypełniając specjalny formularz.

Banki są pod stałym nadzorem. UOKiK nakłada kary:

Autor: ag / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu