Rośnie liczba upadłości konsumenckich. Najmłodszy bankrut ma 12 lat

Pieniądze

Kredyty na nowo: problem z terminową spłatąTVN24 BiS
wideo 2/3

Ponad trzy tysiące - tyle upadłości konsumenckich opublikowano w pierwszej połowie 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, że na koniec roku liczba może przekroczyć 6,5 tysiąca wobec około 5,5 tysiąca w 2017 roku. Oznaczałoby to zatem wzrost o 17,8 procent.

Jak wskazano w raporcie, liczba upadłości miesięcznie oscyluje wokół 500 upadłości, najwięcej było ich w marcu - 619.

Jeżeli chodzi o wiek osób, które ogłosiły upadłość konsumencką w 2018 roku najmłodsza osoba ma 12 lat (w przypadku osób niepełnoletnich długi zazwyczaj są efektem dziedziczenia), a najstarsza 93. Średnia wieku to 51 lat. W 2018 roku upadłości ogłaszały osoby starsze niż w 2017 roku kiedy to średnia wieku wynosiła 49 lat.

Jak wynika z raportu, najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 22,98 procent i 60-69 - 22 procent. Ponadto częściej upadłości ogłaszano w stosunku do kobiet 1814 osoby (55,66 procent) niż mężczyzn 1445 osoby (44,34 procent).

Najwięcej upadłości ogłoszono w województwach mazowieckim 20,82 procent, śląskim 12,56 procent i małopolskim 7,74 procent.

Co ciekawe, spośród osób ogłaszających upadłość dwie z nich mieszkają za granicą we Francji i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Oddłużenie niewypłacalnego konsumenta

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. W takiej sytuacji dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych na przykład nie ma pieniędzy na zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki.

Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje: oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów oraz windykację - odzyskanie należności przez wierzycieli. Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta, czyli osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej także niezarejestrowanej. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest jednak ustalenie, że konsument zarówno przed ogłoszeniem upadłości jak i w toku postępowania działa uczciwie i zgodnie z prawem.

Oznacza to, że nie uzyska ogłoszenia upadłości, ani oddłużenia ten, kto doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Na przykład podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli lub w toku postępowania ukrywał majątek.

Elementem postępowania upadłościowego, następującym po likwidacji majątku upadłego jest ustalenie przez sąd planu spłaty. Sąd ustala, jaka część dochodów konsumenta przeznaczana będzie na zaspokojenie wierzytelności i w jakim okresie konsument będzie miał wykonywać obowiązki związane z planem spłaty. W takim przypadku, bierze pod uwagę między innymi możliwości zarobkowe upadłego. Po wykonaniu przez konsumenta planu spłaty, sąd umarza pozostałe zobowiązania konsumenta i w efekcie następuje oddłużenie konsumenta. Co ważne, dłużnik może złożyć ponowny wniosek o upadłość konsumencką dopiero po upływie 10 lat.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock