Co czwarty lokator zalega z czynszem. Zadłużenie przekroczyło 4,5 miliarda złotych

Pieniądze

Kredyty na nowo: problem z terminową spłatąTVN24 BiS
wideo 2/6

Na ponad 7,5 miliona mieszkań pozostających w zasobach gmin, spółdzielni i innych podmiotów, co czwarte posiada zaległości czynszowe - podał Główny Urząd Statystyczny. Na koniec 2016 roku łączne zadłużenie z tego tytułu wyniosło 4,6 mld zł, z czego zaległości wobec gmin wyniosły 2,25 mld zł.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na 31 grudnia 2016 roku z około 7,56 mln zasobów mieszkaniowych (łącznie z mieszkaniami stanowiącymi odrębną własność, a zarządzanymi nadal przez spółdzielnie mieszkaniowe) w 25,8 proc. mieszkań lokatorzy zalegali z czynszem. Łączna kwota zaległości od początku ich powstania (wraz z odsetkami) z tytułu nieuiszczania opłat za mieszkanie wyniosła około 4,6 mld zł. Najwyższy udział w ogólnej kwocie zaległości mieli lokatorzy mieszkań pozostających w zasobach gmin - 2,25 mld zł oraz spółdzielni mieszkaniowych - ok. 1,25 mld zł.

Jak podał GUS, w przeliczeniu na mieszkanie, których lokatorzy zalegają z opłatami, najwyższe zaległości odnotowano dla mieszkań należących do zasobów innych podmiotów - 8,8 tys. zł oraz mieszkań z zasobów zakładów pracy - 8,7 tys. zł.

Przeciętnie najmniejsze zaległości w opłatach za mieszkanie przypadają na zasoby należące do spółdzielni mieszkaniowych - 1,3 tys. zł i zasoby osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi - 1,6 tys. zł. W stosunku do ogółu "zadłużonych" mieszkań (mieszkań, w których lokatorzy nie uiszczali opłat) 50,4 proc. dotyczyło mieszkań spółdzielczych. Ponadto 25,3 proc. dotyczyło mieszkań będących własnością osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami, 21 proc. - komunalnych, 1,4 proc. - TBS-ów, 1,3 proc. - zakładów pracy, 0,5 proc. - Skarbu Państwa. Najmniej, tj. 0,1 proc. mieszkań stanowiących własność innych podmiotów.

Zaległości w opłatach za mieszkanie według form własności według stanu na 31.12.2016 r.GUS

Najwięcej eksmisji na Śląsku

W sądach w ubiegłym roku toczyło się 17,6 tys. postępowań eksmisyjnych. Większość, bo 66,3 proc. z nich dotyczyło lokatorów zajmujących mieszkania gminne. W dalszej kolejności były to postępowania wobec osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi - 15,8 proc. - oraz wobec lokatorów mieszkań spółdzielni mieszkaniowych - 9,2 proc. Najmniejszy udział stanowiły postępowania wobec lokatorów mieszkań pozostających w zasobach innych podmiotów - 0,1 proc. W 2016 roku wykonano eksmisje z 7,2 tys. lokali mieszkalnych, z czego najwięcej, bo 68,5 proc. dotyczyło zasobów gminnych, a 16,5 proc. - spółdzielczych.

Najwięcej eksmisji, bo ponad 20 proc., zostało wykonanych w województwie śląskim, 19,5 proc. - mazowieckim, 10,1 proc. - w dolnośląskim i 8,7 proc. w województwie łódzkim. Najmniej eksmisji miało miejsce w województwach: świętokrzyskim i podkarpackim - po 1,1 proc. oraz lubelskim - 1,6 proc.

Udział działań eksmisyjnych według województw (w procentach do ogółu)GUS

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock