TVN24 Biznes | Pieniądze

Rosnące ceny gazu. PiS proponuje możliwość rozłożenia w czasie podwyżek taryf

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP
Prof. Hausner o podwyżkach cen prądu
Prof. Hausner o podwyżkach cen prądu TVN24
wideo 2/5
TVN24Prof. Hausner o podwyżkach cen prądu

Taryfy na gaz w 2022 roku mogą wzrosnąć nawet o 100 procent. W związku z tym do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, zakładający możliwość rozłożenia w czasie podwyżek cen gazu dla gospodarstw domowych. Zgodnie z nim wzrost cen zakupu gazu w trakcie obowiązywania taryfy można by przenieść na kolejne okresy taryfowe.

W poniedziałek na stronach Sejmu zamieszczono poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł PiS Marek Suski.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Proponowany w projekcie zmiany Prawa energetycznego mechanizm zakłada, że jeżeli w czasie obowiązywania zatwierdzonej taryfy na sprzedaż gazu koszty zakupu gazu przekroczą prognozowane na potrzeby taryfy, te dodatkowe koszty sprzedawca gazu będzie mógł przenieść do kolejnych taryf jako koszty uzasadnione.

ZOBACZ PROJEKT USTAWY

Ceny gazu 2022

Zgodnie z projektem sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, będą mogli do 30 czerwca 2022 roku przełożyć do zatwierdzenia taryfę, uwzględniającą koszty zakupu gazu, planowane w czasie obowiązywania tej taryfy.

Jeżeli w tym czasie koszty zakupu gazu wzrosną ponad te zaplanowane, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, które będą obowiązywać pod początku 2023 roku. Zgodnie z projektem sprzedawca obliczy te koszty w określony sposób i zostaną one uznane za koszty uzasadnione. Na ich uwzględnienie w następnych taryfach sprzedawca będzie miał trzy lata, począwszy od początku 2023 roku.

Projekt ma ograniczyć wysokość podwyżek w kolejnych taryfach, wynikających z przerzucenia do nich dodatkowych kosztów. Podwyżka w kolejnej taryfie, ustalonej na podstawie proponowanej regulacji w okresie 12 miesięcy następujących po okresie stosowania taryfy, do której wprowadza się korektę z tytułu wzrostu cen zakupu gazu, nie może przekroczyć 25 proc. poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty.

Dodatkowo projekt dopuszcza możliwość korygowania taryf i wniosków taryfowych, złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy. W tym celu zainteresowani sprzedawcy będą musieli - w przypadku przegłosowania projektu w tym kształcie - w ciągu 14 dni od wejścia w życie złożyć stosowne wnioski o korekty.

Jak podkreśla się w uzasadnieniu, wprowadzenie tej regulacji zapobiegnie ryzyku jednej, dużej i skumulowanej podwyżki taryf na gaz na rok 2022 roku. Pomysłodawcy wskazują, że dotychczas zatwierdzone na 2022 roku taryfy przewidują ok. 100 proc., a w niektórych przypadkach nawet ponad 100 proc. podwyżki.

Autor:mb/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości