Duży państwowy bank stracił 40 mln zł

Pieniądze


W 2015 roku Bank Ochrony Środowiska odnotował stratę netto w wysokości 39,3 mln zł. Wśród czynników wpływających na ten wynik bank wymienia m.in. spadek stóp procentowych, który doprowadził do znaczącego obniżenia marż odsetkowych.

Bank poinformował w komunikacie, że nie zrealizował swoich celów finansowych.

Intensywne prace

Oprócz spadku stóp procentowych na wynik banku wpłynął także wzrost opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz płatność na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. "Łącznie, w skali całego 2015 roku, te dodatkowe koszty sięgnęły blisko 52 mln zł" - czytamy w komunikacie.

BOŚ wskazał, że nowy zarząd banku, powołany 15 lutego 2016 roku "wdrożył intensywne prace nad aktualizacją dotychczasowych dokumentów strategicznych i przygotowaniem Ramowej Strategii BOŚ na lata 2016 - 2020". Równolegle w banku realizowany jest harmonogram podniesienia kapitału spółki przyjęty przez NWZ BOŚ.

- Zamiarem zarządu jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł. Podwyższenie kapitału będzie realizowane z myślą o ochronie interesów akcjonariuszy i zarazem pomoże bankowi dalej się rozwijać - podkreślił Sławomir Zawadzki p.o. prezes zarządu BOŚ.

Banki podnoszą opłaty. Co może zrobić klient?

Banki podnoszą opłaty. Co może zrobić klient? TVN24BiS /

Autor: tol/gry / Źródło: tvn24bis.pl