Będą dodatki do najniższych emerytur. "Decyzja rządu we wtorek"

Pieniądze


Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjmie projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. - informuje 300polityka.pl. Taki punkt rzeczywiście jest w programie wtorkowej Rady Ministrów.

Zasiłki mają być uzależnione od kwoty emerytury. Dla świadczeń do 900 zł zostanie wypłacony jednorazowy dodatek netto w wysokości 350 zł. Ta kwota będzie sukcesywnie – w zależności od świadczenia – maleć: do 300 zł dla emerytur między 900 a 1100 zł, i dalej: 200 zł między 1100 a 1500 zł – 200 zł oraz 100 zł – między 1500 a 2000 zł.

Taki wydatek przewidziano w projekcie przyszłorocznego budżetu przyjętego we wrześniu przez rząd.

Łączny koszt wypłaty jest szacowany na ok. 1,4 mld zł, o czym kilka tygodni temu mówił minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Projekt przewiduje też waloryzację świadczeń.

Projekt budżetu

Przyjęty projekt budżetu na 2016 r. zakłada deficyt nie większy niż 54 mld 620 mld zł. Zgodnie z projektem resort finansów przewiduje, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 296 mld 879,2 mln zł, a wydatki 351 mld 499,2 mln zł. Projekt uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano dochody w wysokości 62 mld 399,3 mln zł oraz wydatki w wysokości 71 mld 640,5 mln zł. Tym samym deficyt budżetu środków europejskich wyniesie 9 mld 241,3 mln zł. W projekcie oprócz dodatków i waloryzacji przewidziano ponadto zwiększenie - o ponad 2 mld zł - środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. "zamrożeniem" wynagrodzeń.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl, 300polityka