Banki czeka gorszy rok. Zarobią mniej

Pieniądze

Gigantyczne koszty spełnienia życzeń frankowiczów. Cztery banki miałyby problemTVN24 BiS
wideo 2/7

Banki zakładają istotne pogorszenie wyników finansowych w stosunku do 2016 roku, spadek wyniesie łącznie 12,3 proc. - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w opracowaniu poświęconym planom finansowym krajowych banków komercyjnych na 2017 rok.

W 2017 roku zaplanowano wzrost wyniku odsetkowego o 6,3 proc., a wyniku z tytułu opłat i prowizji o 6,5 proc. Koszty działania mają zwiększyć się o 4,1 proc. - poinformowała KNF i dodała, że na zmniejszenie wyników w porównaniu z 2016 roku wpływ ma również ubiegłoroczny jednorazowy zysk ze sprzedaży udziałów w Visa Europe.

Prognozy banków

Z opracowania KNF wynika, że banki komercyjne planują stabilny rozwój akcji kredytowej w 2017 r. Banki na ten rok optymistycznie prognozują wzrost portfela kredytów dla przedsiębiorstw, który ma urosnąć o 10,2 proc. Zwiększyć ma się zarówno poziom kredytów dla małych i średnich firm, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Wzrosty te mają wynieść odpowiednio o 9,1 proc. i 11,6 proc. Istotną informacją jest zaplanowany przez banki wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych o 12,6 proc., co jest związane z poszukiwaniem rentownych produktów w otoczeniu niskich stóp procentowych.

Mniej frankowiczów

Według banków w tym roku nastąpi niewielkie zwiększenie wartości portfela kredytów mieszkaniowych. i dalsze wygaszanie portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe w szwajcarskich frankach. Banki planują przyrost depozytów sektora niefinansowego w wysokości 5 proc. w tym roku, przy czym depozyty osób prywatnych mają wzrosnąć o 5,2 proc., a depozyty przedsiębiorstw o 4,6 proc. KNF za pozytywny uznała fakt, że depozyty od osób prywatnych oraz przedsiębiorstw zwiększą się, podczas gdy depozyty sektora finansowego mają się zmniejszyć (o 8 proc.).

Autor: mb / Źródło: PAP