Bank szuka prezesa. Podano wymagania

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Glapiński o stopach procentowych
Glapiński o stopach procentowychTVN24
wideo 2/3
TVN24Glapiński o stopach procentowych

Rada Nadzorcza Banku Pocztowego ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 3 września br.

Obecnie pełniącym obowiązki prezesa zarządu Banku Pocztowego jest Jakub Słupiński, który został delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia tych obowiązków do 10 września 2020 roku. Stało się to po tym jak na początku czerwca br. rezygnację z funkcji prezesa złożył Robert Kuraszkiewicz.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Bank Pocztowy szuka prezesa

Jak wskazano w ogłoszeniu konkursowym, kandydatem na stanowisko prezesa może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiada wykształcenie wyższe - ukończone studia ekonomiczne, prawnicze lub z zakresu zarządzania. "W przypadku kandydatów legitymujących się wykształceniem wyższym nieznajdującym bezpośredniego zastosowania w działalności bankowej, powinno ono być uzupełnione odpowiednimi kursami specjalistycznymi lub studiami podyplomowymi oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym w bankowości" - czytamy.

Kandydat musi także posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania bądź świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek. To jednak nie wszystko. Osoba zainteresowana stanowiskiem prezesa Banku Pocztowego musi także mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Dodatkowo kandydat nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu, a ponadto nie są w stosunku do niego prowadzone żadne postępowania karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne.

Kandydat musi spełniać łącznie powyższe warunki. Jak podkreślono w ogłoszeniu, "przy ocenie kandydatów szczególnie preferowane będzie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego".

FORMULARZ DLA KANDYDATÓW

Jednocześnie zaznaczono, że kandydatem na stanowisko prezesa zarządu Banku Pocztowego nie może być osoba, która m.in. jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub posła do Parlamentu Europejskiego, jest zatrudniona przez partię polityczną bądź także wchodzi w skład organu reprezentującego partię polityczną.

Jak czytamy, pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 3 września br. do godziny 14 w warszawskiej siedzibie Banku Pocztowego. "Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 03.09.2020 roku po godz. 14.00" - podano. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano 7 września br. Jak poinformowano, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komitet do spraw nominacji oceniać będzie w szczególności: kompetencje oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji prezesa.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości