Sędziowie nie zarobią na akcjach

Pieniądze


Ważna zmiana dla sędziów posiadających akcje spółek handlowych. Jeśli wypracują one zysk, sędzia będzie musiał przekazać go na cele publiczne albo zamrozić na wskazanym przez prezesa sądu rachunku. Jeśli skorzysta z drugiej opcji, z pieniędzy będzie mógł skorzystać dopiero po przejściu w stan spoczynku. Jeśli nie dopełni obowiązku, będzie musiał pożegnać się ze stanowiskiem.

Zaostrzone zasady dotyczące sędziów posiadających akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego znalazły się w ustawie o Sądzie Najwyższym. To jedna z dwóch (drugą była ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa) ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości, którą w grudniu podpisał Andrzej Duda. Kancelaria Prezydenta była autorem ich projektów, ale zostały one mocno zmienione podczas prac w parlamencie.

Na zapisy regulujące posiadanie przez sędziów akcji zwróciła uwagę dzisiejsza "Rzeczpospolita".

Akcje spółek w rękach sędziów. Jakie zmiany?

Poprzednie przepisy dopuszczały możliwość posiadania przez sędziego maksymalnie 10 proc. akcji lub udziałów spółek prawa handlowego. Teraz w ustawie zapisano kolejne paragrafy. Jeśli akcje, które posiada sędzia wypracują zysk, sędzia będzie musiał przeznaczyć pieniądze na wskazane przez siebie cele publiczne lub przelać na rachunek, który wskaże prezes właściwego sądu.

W tym drugim przypadku sędzia będzie mógł skorzystać z pieniędzy dopiero po przejściu w stan spoczynku. „Niewykonanie obowiązku jest równoznaczne ze zrzeczeniem się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego” – czytamy w dokumencie opublikowanym na początku stycznia w Dzienniku Ustaw.

- To zadziwiający przepis, wprowadzony na ostatnim etapie prac nad ustawą. Naszym zdaniem to nic innego jak wywłaszczenie. Dziś wprowadza się przepis dotyczący akcji spółek handlowych, jutro może będzie dotyczyło to lokat bankowych – mówi nam sędzia Waldemar Żurek, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa.

Wątpliwości ma też Wiesław Rozłucki, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych. – Wydaje się, że zyski z posiadania akcji to dywidendy i prawa poboru. A co wtedy, gdy sędzia ma zyski ze zbycia akcji? A gdy sprzedając, osiąga stratę? Istnieje paleta różnych sytuacji, w których nie wiadomo, co ustawodawca miał na myśli – powiedział „Rzeczpospolitej” Rozłucki.

Takie same reguły dla wszystkich sędziów

Takie same zasady dotyczą zarówno sędziów Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych, bo zmiany wprowadzono też w prawie o ustroju sądów powszechnych. Mają one obowiązywać po trzech miesiącach po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw. Identyczna regulacja przyjęta została w 2016 odnośnie do sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Autor: sta / Źródło: tvn24bis.pl, Rzeczpospolita